NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 12 hodin v kombinované formě. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavla Marečková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Veličková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Helena Hradílková
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_B204/Kombi01: Pá 29. 9. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 13. 10. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 27. 10. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 10. 11. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 1. 12. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 15. 12. 10:00–11:50 učebna 63, P. Marečková, J. Veličková
NJ_B204/Prez01: Út 14:00–15:50 učebna 70, P. Marečková
NJ_B204/Prez02: Út 16:00–17:50 učebna 55, J. Veličková
Předpoklady
NJ_B201 Jazyková cvičení B2 && NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Die Studierenden entwickeln weiterhin ihre Sprachkompetenz in Richtung B2+ und bereiten sich auf die Gesamtprüfung auf B2+ vor. Studenti si nadále rozvíjejí svou komunikační kompetenci směrem k B2+, a připravují se na soubornou jazykovou zkoušku na B2+.
Výstupy z učení
Die StudentInnen sind fähig: - die Lese- und Hörtexte auf dem Sprachniveau B2+ detailliert zu verstehen - Redemittel im mündlichen sowie schriftlichen Ausdruck auf dem Sprachniveau B2+ zu verwenden -den Sprachtest nach Prüfungsformat auf dem Sprachniveau B2+ abzulegen (ÖSD, Goethe Zertifikat etc.) Studenti budou na konci tohoto kurzu schopni - porozumět detailně poslechovým a čteným textům na úrovni B2+ - používat jazykových prostředků v mluveném a psaném projevu na úrovni B2+ - složit standardizovaný test B2+ (OeSD, Goethe etc.)
Osnova
  • Lehrwerk Sicher B2 NEU - Lektionen 10-12 + Prüfungsformate der internationalen Sprachdiplome (ÖSD, Goethe Zertifikat, DSD II). Učebnice Sicher B2 NEU - Lekce 10-12 + cvičné sady mezinárodních jazykových zkoušek (ÖSD, Goethe Zertifikat, DSD II)
Literatura
  • BACKHAUS, Anke, Ilse SANDER a Johanna SKRODZKI. Mittelpunkt B2+C1. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2009. 112 s. ISBN 9783126766142. info
  • Mittelpunkt B2+C1. Edited by Angela Fitz - Eva Neustadt. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2008. 63 s. ISBN 9783126766159. info
  • CSÖRGŐ, Zoltán, Eszter MALYÁTA a Anita TAMÁSI. B2-Finale : ein Vorbereitungskurs auf die ÖSD-Prüfung Mittelstufe Deutsch : [mit Audio-CD]. 1. Aufl. Budapest: Klett Kiadó, 2007. 128 s. ISBN 9789639641297. info
  • DANIELS, Albert. Mittelpunkt B2 : Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2007. 192 s. ISBN 9783126766012. info
  • HERING, Axel, Magdalena MATUSSEK a Michaela PERLMANN-BALME. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2002. 248 s. ISBN 3-19-001657-7. info
Výukové metody
Seminar: Lektüre, Hörverstehen, Recherche, Präsentation, Gruppenarbeit Seminář: četba, rešerše, poslechy, prezentace, skupinová práce
Metody hodnocení
Ein schriftlicher Test: Lesen, Hören (B2+), Schreiben und mündliche Prüfung nach dem B2 Muster (ÖSD, Goethe Zertifikat) Die Prüfung kann auf Grund eines standardisierten C1-Zertifikats anerkannt werden. Für die Anerkennung ist wichtig, das das Sprachdiplom die Bepunktung einzelner Fertigkeiten beinhaltet. Sonst kann keine Note im IS eingetragen werden. Písemný test: Čtení, poslech (B2+), psaní + ústní zkouška (B2) dle vzoru standardizovaných zkoušek (ÖSD, Goethe Zertifikat). Zkouška může být uznána na základě mezinárodního certifikátu C1. Pro uznání je důležité, aby certifikát obsahoval počet bodů pro jednotlivé dovednosti, jinak nemůže být do ISu zanesena známka.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/NJ_B204