NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 12 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavla Marečková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Veličková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Helena Hradílková
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_B202/Kombi01: Pá 23. 2. 14:00–15:50 učebna 60, Pá 8. 3. 14:00–15:50 učebna 60, Pá 22. 3. 14:00–15:50 učebna 60, Pá 12. 4. 14:00–15:50 učebna 60, Pá 26. 4. 14:00–15:50 učebna 60, Pá 10. 5. 14:00–15:50 učebna 60, P. Marečková, J. Veličková
NJ_B202/Prez01: Út 12:00–13:50 učebna 55, P. Marečková
NJ_B202/Prez02: St 11:00–12:50 učebna 64, J. Veličková
Předpoklady
NJ_B201 Jazyková cvičení B2
Deutschkenntnisse auf unterem Mittelstufen-Niveau, nachgewiesen durch die bestandene Prüfung am Ende des 2. Semesters; Bereitschaft und Fähigkeit sich aktiv in den Unterricht einzubringen. Česky: Znalost němčiny na nižší střední úrovni, prokázaná složením zkoušky na konci 2. semestru. Aktivní účast ve výuce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf der Entwicklung der praktischen sprachlichen Fertigkeiten: Sprechen (+ Wortschatz, Schreiben, Leseverstehen, Hörverstehen. Die Studierenden sollen befähigt werden, ihre sprachlichen Fertigkeiten auszubauen und sie situations- und adressatenadäquat anzuwenden. Česky: Kurz je zaměřený na rozvoj praktických jazykových dovedností: mluvení (+ slovní zásoba, psaní, porozumění textu, poslech). V průběhu kurzu by studenti měli zlepšit své jazykové dovednosti a být schopni je správně použít.
Výstupy z učení
Die Studierenden sollten am Ende des Semesters fähig sein, - sich zu den besprochenen Themen sachkundig und strukturiert äußern können,und zwar sprachlich sowie schriftlich; - die sprachlichen Mittel dafür sinngemäß anwenden zu können; - Recherchetechniken zu den besprochenen Themen zu beherrschen, - die dadurch gewonnenen Informationen sinnvoll und interessant zu präsentieren; - Argumente zu finden, zu formulieren und zu verteidigen; - Sachverhalte innerhalb eines Themas zu bewerten und zu vergleichen.

Česky: Studenti by měli být na konci semestru schopni - se strukturovaně a adekvátním způsobem vyjádřit k tématům, která jsou předmětem diskuse v semináři, a to jak písemně, tak ústně - smysluplně používat slovní zásobu z probraných tematických okruhů - pracovat s informacemi - prezentovat získané informace smysluplně a zajímavým způsobem - najít, zformulovat a obhájit argument
Osnova
  • Das Lehrwerk (Perlmann-Balme: Sicher B2 Kursbuch - aktuell) wird durch zusätzliche Materialien ergänzt. Lektion 5-9 Česky: Učebnice (Perlmann-Balme: Sicher B2 - aktuell) doplněná dalšími materiály. Lekce 5-9
Literatura
  • PERLMANN-BALME, Michaela a Susanne SCHWALB. Sicher! Aktuell : Deutsch als Fremdsprache. 1. Auflage. München: Hueber, 2019. xii, 174. ISBN 9783193012074. info
Výukové metody
Übung, Recherche, Präsentationen, Diskussionen, Rollenspiele, Gruppenarbeit Česky: Procvičování, práce s informacemi, prezentace, diskuse, práce ve skupinách
Metody hodnocení
Um den Schein in B202 zu erwerben, muss der Teilnehmer vor allem den schriftlichen Test am Ende des Semesters bestehen. Im Laufe des Semesters ist aktive Mitarbeit erforderlich, auch außerhalb der Stunde. Es werden auch schriftliche Hausübungen bzw. eine Präsentation in Gruppen verlangt. Daneben besteht Anwesenheitspflicht: Bei mehr als 3 Absenzen wird kein Schein vergeben. Česky: Pro získání zápočtu musí student složit test na konci semestru (úspěšnost min. 60 %), dále je vyžadována pravidelná docházka (ne více než 3 absence), aktivní účast ve výuce, vypracování domácích úkolů, prezentace ve skupinách.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka..
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/NJ_B202