NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 24 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mag. Elisabeth Denner (přednášející)
Mgr. Jana Veličková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_B202/Kombi01: Pá 22. 2. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 8. 3. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 22. 3. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 5. 4. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 26. 4. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 10. 5. 10:00–11:50 učebna 63, E. Denner, J. Veličková
NJ_B202/Prez01: St 15:00–16:50 učebna 59, E. Denner, J. Veličková
NJ_B202/Prez02: St 10:00–11:50 učebna 55, E. Denner, J. Veličková
Předpoklady
(! NJ2BP_4JCV Jaz. cvič. 4 )&&(! N2BP_4JCV Jazyk. cvič. 4 )&&(! NJ2BK_4JCV Jaz. cvič. 4 )&&(! N2BK_4JCV Jazyk. cvič. 4 )
Deutschkenntnisse auf unterem Mittelstufen-Niveau, nachgewiesen durch die bestandene Prüfung am Ende des 2. Semesters; Bereitschaft und Fähigkeit sich aktiv in den Unterricht einzubringen. Česky: Znalost němčiny na nižší střední úrovni, prokázaná složením zkoušky na konci 2. semestru. Aktivní účast ve výuce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Der Kurs zielt auf die Entwicklung der Sprachfertigkeiten Sprechen, Schreiben, Lese- und Hörverstehen. Die Studierenden sollen befähigt werden, ihre sprachlichen Fertigkeiten auszubauen und sie situations- und adressatenadäquat anzuwenden.
Česky: Kurz je zaměřený na rozvoj řečových dovedností mluvení, psaní, čtení a poslech. V průběhu kurzu by studenti měli zlepšit své jazykové dovednosti a být schopni je správně použít.
Výstupy z učení
Die Studierenden werden am Ende des Kurses fähig sein: - sich zu den behandelten Themen aus dem Lehrwerk sachkundig, strukturiert und dem Sprachniveau B2 adäquat äußern zu können; - die erworbenen sprachlichen Mittel sinngemäß und grammatikalisch richtig anwenden zu können; - den eigenen Standpunkt zu den diskutierten Themen erläutern und begründen zu können; - sich an der Steuerung des eigenen Lernprozesses zu beteiligen.

Česky: Studenti by měli být na konci semestru schopni - se strukturovaně a adekvátním způsobem odpovídajícím jazykové úrovni B2 vyjádřit k probraným tématům z učebnice; - smysluplně a gramaticky správně používat osvojenou slovní zásobu k probraným tématům; - zformulovat a zdůvodnit vlastní názor k diskutovaným tématům; - podílet se na řízení svého učebního procesu.
Osnova
  • Das Lehrwerk (Perlmann-Balme: Sicher B2 Kursbuch) wird durch zusätzliche Materialien ergänzt. Lektion 7-12 Česky: Učebnice (Perlmann-Balme: Sicher B2) doplněná dalšími materiály. Lekce 7-12
Literatura
  • SICHER! Niveau B2, Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, ISBN 978-3-19-001207-7. Hueber 2014.
Výukové metody
Übung, Recherche, Präsentationen, geleitete Diskussionen, Gruppenarbeit, Rollenspiele.

Česky: Procvičování, práce s informacemi, prezentace, diskuse, práce ve skupinách, Rollenspiele.
Metody hodnocení
Um den Schein in B202 zu erwerben, muss der Teilnehmer vor allem den schriftlichen Test am Ende des Semesters bestehen. Im Laufe des Semesters ist aktive Mitarbeit erforderlich, auch außerhalb der Stunde. Es werden auch schriftliche Hausübungen verlangt. Daneben besteht Anwesenheitspflicht: Bei mehr als 3 Absenzen wird kein Schein vergeben.

Česky: Pro získání zápočtu musí student složit test na konci semestru (úspěšnost min. 60 %), dále je vyžadována pravidelná docházka (ne více než 3 absence), aktivní účast ve výuce, vypracování domácích úkolů.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex N%_4JCV).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/NJ_B202