HV020 Harmonie 1

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV020/01: Čt 10:00–11:50 učebna 36, P. Hala
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je, aby studenti získali základní schopnosti orientace v hudebních strukturách založených na principu funkční diatonické harmonie, naučili se vytvářet doprovod lidové písně, analyzovat elementární skladby.
Výstupy z učení
Student se orientuje v hudebních strukturách založených na principu funkční diatonické harmonie, umí vytvářet doprovod lidové písně, analyzovat elementární skladby.
Osnova
  • 1. Diatonika 2. Čtyřhlasá úprava trojzvuků 3. Charakteristické spoje v moll 4. Sextakordy, skupinové sextakordy 5. Druhy kvartsextakordů 6. Dominantní septakord a jeho obraty 7. Septakord II. stupně 8. Septakord VII. stupně 9. Dominantní nónový akord 10. Diatonická modulace 11. Melodické tóny 12. Sekvence
Literatura
  • POPOVIČ, Mikuláš. Modulace. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1998. ISBN 80-7044-184-4
  • TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 1. vyd. Praha: HAMU, 1996. ISBN 80-85883-10-4
  • HRADECKÝ, Emil. Úvod do studia tonální harmonie. Praha: SNKHLU, 1960. 382 s. ISBN -
  • REJCHA, Antonín a Roman DYKAST. Pojednání o harmonii. Vyd. 1. Praha: Togga, 2014. ISBN 978-80-7476-042-6.
  • HAIDE, Andreas a Friedrichs GÜNTER. Harmonielehre. Hamburg: Wagner, 1987. ISBN 3-88979-023-2
  • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. 10. upr. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Písemný test. Vyžadována domácí příprava - vypracování cca 15 písemných příkladů.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/HV020