HV021 Harmonie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV021/01: Čt 12:00–13:50 učebna 36, P. Hala
Předpoklady
HV020 Harmonie 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je, aby studenti získali schopnost orientace v hudebních strukturách pracujících s diatonickým i chromatickým materiálem, aby se naučili vytvářet doprovod ke složitějším lidovým písním a ke strukturám z oblasti populární hudby. Studenti mají získat znalosti, které jim umožní provádět formální rozbor komplikovanějších děl artificiální hudby.
Výstupy z učení
Student se orientuje v hudebních strukturách pracujících s diatonickým i chromatickým materiálem, má znalosti, které mu umožní provádět formální rozbor komplikovanějších hudebních děl.
Osnova
 • 1. Mimotonální dominanty. 2. Neapolský sextakord. 3. Modulace pomocí Neapolského sextakordu. 4. Akordy chromatické tercové příbuznosti. 5. Chromatická modulace. 6. Alterace hlavních septakordů. 7. Alterace mimotonálních akordů. 8. Harmonizace sopránu. 9. Enharmonická modulace. 10. Enharmonicko-chromatická modulace. 11. – 12. Dvojitá alterace.
Literatura
 • FILIP, Miroslav Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava: ŠHN, 1965. 253 s.
 • REJCHA, Antonín a Roman DYKAST. Pojednání o harmonii. Vyd. 1. Praha: Togga, 2014. Musica viva (Togga). ISBN 978-80-7476-042-6.
 • BENEŠ, Juraj. O harmónii: (pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie). Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 80-88884-40-3.
 • HRADECKÝ, Emil. Úvod do studia tonální harmonie. Praha: SNKHLU, 1960. 382 s. ISBN
 • Harmonie rozborem. Edited by Karel Janeček. 1. vyd. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1963. 213 s. URL info
 • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. info
 • MODR, Antonín. Harmonie v otázkách a odpovědích. Praha: Panton, 1960. 335 s. URL info
 • Anleitung zum Generalbaß-Spielen : (Harmonie-Übungen am Klavier). Edited by Hugo Riemann. 6. Aufl. Berlin: Max Hesses Verlag, 1917. xvi, 161. info
 • SKUHERSKÝ, František Zdeněk. Nauka o harmonii hudební na vědeckém základě : ve formě nejjednodušší se zvláštním zřetelem na mohutný rozvoj harmonie v nejnovější době. V Praze: Fr. A. Urbánek, 1885. 182 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení.
Metody hodnocení
Ukončení ústní zkouškou + písemný test. Odevzdání cca 15 písemných prací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/HV021