NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G411/Kombi01: Pá 29. 9. 13:00–13:50 učebna 55, Pá 13. 10. 13:00–13:50 učebna 55, Pá 27. 10. 13:00–13:50 učebna 55, Pá 10. 11. 13:00–13:50 učebna 55, Pá 1. 12. 13:00–13:50 učebna 55, Pá 15. 12. 13:00–13:50 učebna 55, T. Káňa
NJ_G411/Prez01: St 16:00–16:50 učebna 67, T. Káňa
Předpoklady
Předmět je určen především těm, kteří mají zapsaný předmět NJ_G400 Lexikologie stylistika němčiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Deutsch
Erweiterung des Wortschatzes; Üben von üblichen Kollokationen und Chunks; Vermittlung einzelner Zugänge zur Wortschatzerweiterung; Möglichkeiten der Wortschatzastratifizierung
Česky
Rozšíření slovní zásoby, nácvik běžných kolokací a chunků, zprostředkování přístupů k rozšiřování slovní zásoby, možnosti stratifikace lexikonu
Výstupy z učení
Deutsch
Am Ende des Übungszyklus können die Studierenden die sprachlichen Realisierungen der paradigmatischen (Synonymie, Opposition etc.) und syntagmatischen (v.a. Kollokationen) Beziehungen im Wortschatz praktisch im Kontext nutzen. Sie kennen und erkennen die deutlichsten lexikalischen Divergenzen zwischen Deutsch und Tschechisch. Sie können auch richtige Wortformen bilden. Darüber hinaus erweitern sie ihr Wortschatz um sämtliche Lexeme aus dem Zentrum der deutschen Sprache.
Česky
Absolventi na konci cyklu cvičení dovedou rozeznat paradigmatické a syntagmatické vztahy v lexiku a umí jejich realizace prakticky zapojovat do kontextu. Znají také hlavní lexikální divergence mezi češtinou a němčinou. Dovedou také tvořit správné slovní tvary běžnými slovotvornými postupy. Během kurzu si také rozšíří aktivní i pasivní slovní zásobu o lexémy z centra německého lexika.
Osnova
 • Lexikologie - ihr Forschungsfeld
 • Wortschatz einer Sprache und seine Elemente und Kriterien ihrer
 • Aufteilung
 • Denotation und Konnotation
 • Semantische Analyse des Wortfeldes
 • Paradigmatische Beziehungen: Synonymie, Hierarchie, Opposition, Homonymie; Polysemie
 • Syntagmatische Beziehungen (Kollokation, Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen, Assoziation)
 • Bewegungen im Wortschatz (lexikalische Metaphern und Metonymien)
 • Regionale Abweichungen im deutschen Standardwortschatz
Literatura
  doporučená literatura
 • Lutzeier, Peter Rolf: Lexikologie. Tübingen: Stauffenburg, 1995.
 • KÁŇA, Tomáš. Sprachkorpora in Unterricht und Forschung DaF/DaZ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 244 s. ISBN 978-80-210-7748-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7748-2014. Čítárna Munispace info
 • Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Edited by Hans Barkowski - Hans-Jürgen Krumm. Tübingen: A. Francke Verlag, 2010. x, 370. ISBN 9783772083228. info
 • AMMON, Ulrich. Variantenwörterbuch des Deutschen : die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. New York: Walter de Gruyter, 2004. lxxv, 954. ISBN 3110165759. info
 • SCHIPPAN, Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer, 1992. x, 306 s. ISBN 3-484-73002-1. info
Výukové metody
Übungen, Diskussionen, (Korpus)Recherchen
Metody hodnocení
Deutsch
Aktive Teilnahme, regelmäßige Vorbereitung auf die Stunde
Tschechisch
aktivní účast, pravidelná příprava na hodiny
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/NJ_G411