SP_BP Bakalářská práce

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/1. individuálně. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SP_BPp Bakalářská práce - Projekt
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu SP_BP je: struktura bakalářské práce, výběr metod, technik a odborné literatury.
Výstupy z učení
Na konci kurzu je student připraven ke zpracovávání bakalářské práce a zpracovává bakalářskou práci. Bakalářská práce se zpracovává dle Pokynu děkana č. 1/2015. Dostupné na http://www.ped.muni.cz.
Osnova
 • Student individuálně konzultuje s vedoucím své bakalářské práce.
Literatura
  doporučená literatura
 • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6. 2009. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál. 377 stran. ISBN 9788073673130. 2007. URL info
 • English-Czech educational dictionary. Edited by Jiří Mareš - Peter Gavora. 1. vyd. Praha: Portál. 215 s. ISBN 80-7178-310-2. 1999. info
 • Výzkumné metody v pedagogice :příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Edited by Peter Gavora. [1. vyd.]. Brno: Paido. 130 s. ISBN 80-85931-15-X. 1996. info
  neurčeno
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido. 207 stran. ISBN 8085931796. 2000. info
Výukové metody
Teoretické a praktické zpracování bakalářské práce. Konzultace s vedoucím BP.
Metody hodnocení
Student předkládá průběžně zpracované části bakalářské práce. Zápočet.
Informace učitele
Informace vždy upřesní vedoucí bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP_BP