SP_BPp Bakalářská práce - Projekt

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. individuálně. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu SP_BPp je: výběr tématu, vypracování projektu bakalářské práce, výběr metod, technik a odborné literatury. Respektuje zásady Pokynu děkana č. 1/2015.
Výstupy z učení
Na konci kurzu je student připraven k zahájení tvorby bakalářské práce.
Osnova
 • Student individuálně konzultuje s vedoucím své bakalářské práce.
Literatura
  doporučená literatura
 • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • Výzkumné metody v pedagogice :příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Edited by Peter Gavora. [1. vyd.]. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 80-85931-15-X. info
  neurčeno
 • English-Czech educational dictionary. Edited by Jiří Mareš - Peter Gavora. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 215 s. ISBN 80-7178-310-2. info
Výukové metody
Teoretické příprava na zpracovávání bakalářské práce. Konzultace s vedoucím BP.
Metody hodnocení
Student předloží zpracovaný projekt bakalářské práce. Zápočet.
Informace učitele
Informace vždy upřesní vedoucí bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SP_BPp