SP_BPp Bakalářská práce - Projekt

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/1. individuálně. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu SP_BPp je: výběr tématu, vypracování projektu bakalářské práce, výběr metod, technik a odborné literatury. Respektuje zásady Pokynu děkana č. 1/2015.
Výstupy z učení
Na konci kurzu je student připraven k zahájení tvorby bakalářské práce.
Osnova
 • Student individuálně konzultuje s vedoucím své bakalářské práce. Standardy závěrečných prací Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky zveřejněné na webových stránkách Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky.
Literatura
  doporučená literatura
 • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6. 2009. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido. 207 stran. ISBN 8085931796. 2000. info
 • Výzkumné metody v pedagogice :příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Edited by Peter Gavora. [1. vyd.]. Brno: Paido. 130 s. ISBN 80-85931-15-X. 1996. info
  neurčeno
 • English-Czech educational dictionary. Edited by Jiří Mareš - Peter Gavora. 1. vyd. Praha: Portál. 215 s. ISBN 80-7178-310-2. 1999. info
Výukové metody
Teoretické příprava na zpracovávání bakalářské práce. Konzultace s vedoucím BP.
Metody hodnocení
Student předloží zpracovaný projekt bakalářské práce, v průběhu tvorby projektu studující konzultuje s vedoucím práce. Zápočet.
Informace učitele
Student vybírá téma práce v souladu se standardy závěrečných prací a v souladu se zaměřením svého studia. Student osloví vedoucí práce a po souhlasu s vedením na základě pokynů vypracuje projekt BP. Informace vždy upřesní vedoucí bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP_BPp