SP3000 Základy zdravotních nauk

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 1 blok pro kombinované studium. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3000/Kombi01: Pá 1. 12. 8:00–13:50 Virtuální místnost, P. Kachlík
SP3000/Prez01: každý sudý čtvrtek 16:00–17:50 učebna 50, P. Kachlík
Předpoklady
Předpokládají se základní znalosti morfologických a fysiologických poměrů v lidském organismu na středoškolské úrovni. V případě potřeby je možné před výkladem nové látky ověřit a stručně připomenout klíčové momenty nutné k porozumění (slovně, obrázky, schématy, videoprojekcí, PC prezentací). Po dohodě se studenty jim vyučující uloží domácí přípravu k následující přednášce. Pomocí samostudia z doporučené odborné i populárně vědecké literatury lze učivo osvěžit a lépe fixovat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními riziky, patologickými stavy a významnými chorobami, s nimiž se může pedagog setkat, podání přehledu jejich příznaků, vývoje, možností prevence, první pomoci a léčby.
Výstupy z učení
• student zná základní rizika, patologické stavy a významné choroby;
• umí poznat jejich příznaky;
• zná možnosti prevence, první pomoc a léčbu;
Osnova
 • Základní terminologie a vymezení oboru, zdraví a jeho determinanty.
 • Dítě a prostředí, dědičnost, životní podmínky, úloha faktorů prostředí.
 • Příznaky poruch zdraví dítěte školního věku, základy obecné infektologie, epidemiologický řetězec.
 • Choroby přenosné vzduchem, vodou a potravinami, krví, pohlavním stykem, působená prvoky, červy, členovci. Imunologické minimum, poruchy obranyschopnosti, očkování, očkovací kalendář.
 • Neinfekční choroby hromadného výskytu, systém rizikových faktorů.
 • Kardiovaskulární onemocnění - výskyt, etiologie, zástupci, rizikové a ochranné faktory, léčba a prevence.
 • Nádorová onemocnění - výskyt, etiologie, zástupci, rizikové a ochranné faktory, léčba a prevence.
 • Diabetes mellitus - výskyt, etiologie, typ I a II, rizikové a ochranné faktory, léčba a prevence, první pomoc.
 • Alergie a škola - výskyt, etiologie, zástupci, rizikové a ochranné faktory, léčba a prevence, první pomoc.
 • Epilepsie, neurózy v dětském věku, mozková obrna, lehká mozková dysfunkce.
 • Charakteristika prostředí ve škole, únava, přetěžování, režim dne, podmínky školní práce.
 • Energetická a biologická hodnoty stravy, základní živiny, pitný režim, rizikové a ochranné faktory.
 • Dětské úrazy, riziková období dětského věku, prevence úrazů a první pomoc.
 • Kardiopulmocerebrální resuscitace, stavění krvácení, šok a protišoková opatření.
 • Popáleniny a omrzliny, úpal, úžeh, akutní horečnaté stavy, otravy a poleptání.
 • Lékárnička. Její vybavení a význam jednotlivých součástí.
Literatura
  povinná literatura
 • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 258 stran. ISBN 9788021057630. info
 • ZUCHOVÁ, Barbora. Základní postupy neodkladné resuscitace - Guidelines 2005. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • ZUCHOVÁ, Barbora. Základní postupy neodkladné resuscitace - Guidelines 2005. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
  doporučená literatura
 • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002. 269 s. ISBN 8071848670. info
 • SMITH, Tony. Encyklopedie lidského těla : ilustrovaný průvodce jeho stavbou, funkcí a některými poruchami. 4. vyd. Praha: Fortuna Print, 2005. 240 s. ISBN 8073093685. info
 • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepr. Praha: Galén, 2015. 917 stran. ISBN 9788074922008. info
  neurčeno
 • ZUCHOVÁ, B. a kol. První pomoc. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2008. Dostupné online: https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/pomoc/web/index.html
Výukové metody
Teoretická příprava z doporučených tištěných a elektronických informačních zdrojů. Zpětná vazba – studenti mohou během přednášky vznášet dotazy, připomínky, náměty na diskusi. V případě nutnosti je možno tyto podněty podrobněji rozebrat v konzultačních hodinách vyučujícího.
Metody hodnocení
K absolvování předmětu je vyžadován písemný test o 60 otázkách v rozsahu sylabu. Odpovědi jsou nabízeny uzavřenou formou, správná je právě jedna z několika uvedených. Je třeba dosáhnout nejméně 40 správných odpovědí. V případě nesouhlasu studenta či jiných překážek, jež mu brání splnit písemnou formu (test), lze vyzkoušení provést i ústně. Vyučující posluchači zadá 3 otázky vycházející ze sylabu předmětu, umožní mu písemnou přípravu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SP3000