SKPC091 Odborná aktivita v oboru

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je orientovat studenty v jejich oboru a ve vědecké komunitě. Předmět tak plní i funkci kontrolní, neboť umožňuje školiteli, aby posoudil, jak se student zapracovává do vědecké komunity.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- reflektovat dění ve svém oboru a ve vědecké komunitě;
- prezentovat odborné příspěvky na konferencích u nás i zahraničí;
- formulovat odborné texty různého typu: teoretické studie, přehledové studie, metodologické studie, výzkumná sdělení.
Osnova
  • Tento předmět má úzkou návaznost na metodologické předměty a volitelné předměty, které souvisí s tématy disertací. Konkrétní obsahovou náplň předmětu stanovuje školitel. Naplňují se zde požadavky na další aktivity doktoranda, které jsou obsaženy ve Směrnici děkana Standardní požadavky na studium a výsledky studentů v doktorských programech na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Jedná se o požadavky na publikační a pedagogickou činnost v průběhu studia a požadavek na domácí i zahraniční studijní a výzkumné pobyty.
Literatura
  • Publikace dle zadané práce
Výukové metody
konzultace, projekty, prezentace, písemné práce
Metody hodnocení
kolokvium
Informace učitele
Tuzemskou a zahraniční literaturu doporučuje školitel. Předpokládá se však samostatná práce studenta při výběru a studiu literatury.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: školitel hodnotí vědeckou práci studenta kolokviem
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SKPC091