SP3002 Oftalmologie

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 1 blok pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3002/Kombi01: So 17. 12. 8:00–13:50 učebna 30, V. Linhartová, M. Vrubel
SP3002/Prez01: každý sudý čtvrtek 18:00–19:50 učebna 50, M. Vrubel
Předpoklady
Znalosti biologie člověka na úrovni gymnásia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s odborným pojmoslovím oboru, s podrobnou anatomií a fyziologií lidského zrakového orgánu. Dále budou posluchači seznámeni s nejdůležitějšími chorobnými stavy, týkajícími se zraku, s jejich etiologií, patofysiologií, symptomy, terapií a prevencí. Kurz klade důraz na rozbor dopadu očních patologií na funkční vidění. Kurz klade významný důraz na vyšetřovací techniky funkčního vidění a seznámení s rehabilitací zrakových funkcí s důrazem na zrakovou ostrost a binokulární vidění.
Výstupy z učení
Student bude schopen vysvětlit dopadu očních patologií na funkční vidění. Student bude schopen pospat vyšetřovací techniky funkčního vidění a rehabilitaci zrakových funkcí s důrazem na zrakovou ostrost a binokulární vidění.
Osnova
 • Výskyt a rozšíření onemocnění zraku na Světě, podrobný rozbor problémů v Evropských zemích, hlavní příčiny ztráty zraku, dělení zrakového postižení dle WHO.
 •  Anatomie oka (uložení bulbu, stavba bulbu, důraz na lomivá prostředí, zásobení a inervaci bulbu), přídatné orgány oka (adnexa).
 •  Stavba nervové části bulbu, zrakové dráhy a zrakových center, správná funkce, patologie.
 •  Vývoj oka a vznik vrozených vývojových vad.
 •  Vývoj zrakových funkcí, identifikace problémů při předčasném narození.
 •  Vizus a jeho vyšetření, refrakční vady – jejich projevy, způsob vyšetření a korekce.
 •  Akomodace a její poruchy, Presbyopie a její možnosti korekce, způsob vyšetření.
 •  Základy geometrické optiky oka.
 •  Zorné pole ajeho vyšetření, nejčastější výpadky zorného pole, problémy sfunkčním viděním, možnosti rehabilitace.
 •  Adaptace na světlo a tmu, jejich poruchy, vyšetření a rehabilitace.
 •  Barevné vidění a jeho poruchy, vyšetření barvocitu a možnosti rehabilitace, význam barevných filtrů.
 •  Elektrofysiologie oka a její využití – speciální vyšetřovací metody.
 •  Binokulární vidění - Poruchy okohybného aparátu - vyšetřování a rehabilitace.
 •  Onemocnění sítnice – druhy, příčiny, terapie, léčba, možnosti vyšetření a rehabilitace.
 •  Katarakta - druhy, příčiny, terapie, léčba, možnosti rehabilitace.
 •  Glaukom - druhy, příčiny, terapie, léčba, možnosti vyšetření.
 •  Celková a onkologická onemocnění mající vliv na funkční vidění, možnosti rehabilitace.
Literatura
  povinná literatura
 • BENEŠ, Pavel, Karel PANČOCHA a Martin VRUBEL. Přehled oftalmologie pro pomáhající profese. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických profesí, 2020. 126 s. ISBN 978-80-7013-603-4. info
  doporučená literatura
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • HYCL, Josef a Lucie TRYBUČKOVÁ. Atlas oftalmologie. 2. vyd. Praha: Triton, 2008. 239 s. ISBN 9788073871604. info
  neurčeno
 • BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Oftalmologie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Brno: Paido, 2017. 92 s. ISBN 978-80-7315-264-2. info
 • ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 8024612135. info
Výukové metody
Výklad obtížných partií látky, teoretická příprava; doporučené literatury. Průběžné zkoušení.
Metody hodnocení
Dobrovolný průběžný test (10 bodů), Písemná závěrečná zkouška nebo ústní zkouška (40 bodů). Ke zvládnutí předmětu je nezbytné dosáhnout 70% bodů. Aktivní přístup k výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SP3002