SP3002 Oftalmologie

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/.5. 1 blok pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. (cvičící)
Poskytovatelé Specifické podpory výuky
Ing. Jana Lundová (zapisovatel)
Garance
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3002/Kombi01: So 11. 11. 14:00–19:50 učebna 30, V. Linhartová, M. Vrubel
SP3002/Prez01: každé liché úterý 8:00–9:50 učebna 35, M. Vrubel
Předpoklady
Znalosti biologie člověka na úrovni gymnásia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s odborným pojmoslovím oboru, s podrobnou anatomií a fyziologií lidského zrakového orgánu. Dále budou posluchači seznámeni s nejdůležitějšími chorobnými stavy, týkajícími se zraku, s jejich etiologií, patofysiologií, symptomy, terapií a prevencí. Kurz klade důraz na rozbor dopadu očních patologií na funkční vidění. Kurz klade významný důraz na vyšetřovací techniky funkčního vidění a seznámení s rehabilitací zrakových funkcí s důrazem na zrakovou ostrost a binokulární vidění.
Výstupy z učení
Student bude schopen vysvětlit dopadu očních patologií na funkční vidění. Student bude schopen pospat vyšetřovací techniky funkčního vidění a rehabilitaci zrakových funkcí s důrazem na zrakovou ostrost a binokulární vidění.
Osnova
 • Výskyt a rozšíření onemocnění zraku na Světě, podrobný rozbor problémů v Evropských zemích, hlavní příčiny ztráty zraku, dělení zrakového postižení dle WHO.
 •  Anatomie oka (uložení bulbu, stavba bulbu, důraz na lomivá prostředí, zásobení a inervaci bulbu), přídatné orgány oka (adnexa).
 •  Stavba nervové části bulbu, zrakové dráhy a zrakových center, správná funkce, patologie.
 •  Vývoj oka a vznik vrozených vývojových vad.
 •  Vývoj zrakových funkcí, identifikace problémů při předčasném narození.
 •  Vizus a jeho vyšetření, refrakční vady – jejich projevy, způsob vyšetření a korekce.
 •  Akomodace a její poruchy, Presbyopie a její možnosti korekce, způsob vyšetření.
 •  Základy geometrické optiky oka.
 •  Zorné pole ajeho vyšetření, nejčastější výpadky zorného pole, problémy sfunkčním viděním, možnosti rehabilitace.
 •  Adaptace na světlo a tmu, jejich poruchy, vyšetření a rehabilitace.
 •  Barevné vidění a jeho poruchy, vyšetření barvocitu a možnosti rehabilitace, význam barevných filtrů.
 •  Elektrofysiologie oka a její využití – speciální vyšetřovací metody.
 •  Binokulární vidění - Poruchy okohybného aparátu - vyšetřování a rehabilitace.
 •  Onemocnění sítnice – druhy, příčiny, terapie, léčba, možnosti vyšetření a rehabilitace.
 •  Katarakta - druhy, příčiny, terapie, léčba, možnosti rehabilitace.
 •  Glaukom - druhy, příčiny, terapie, léčba, možnosti vyšetření.
 •  Celková a onkologická onemocnění mající vliv na funkční vidění, možnosti rehabilitace.
Literatura
  povinná literatura
 • BENEŠ, Pavel, Karel PANČOCHA a Martin VRUBEL. Přehled oftalmologie pro pomáhající profese. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických profesí. 126 s. ISBN 978-80-7013-603-4. 2020. info
  doporučená literatura
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. 2015. info
 • HYCL, Josef a Lucie VALEŠOVÁ. Atlas oftalmologie. 2. vyd. Praha: Triton. 239 s. ISBN 9788073871604. 2008. info
  neurčeno
 • BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Oftalmologie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Brno: Paido. 92 s. ISBN 978-80-7315-264-2. 2017. info
 • ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 373 s. ISBN 8024612135. 2006. info
Výukové metody
Výklad obtížných partií látky, teoretická příprava; doporučené literatury. Průběžné zkoušení.
Metody hodnocení
Dobrovolný průběžný test (10 bodů), Písemná závěrečná zkouška nebo ústní zkouška (40 bodů). Ke zvládnutí předmětu je nezbytné dosáhnout 70% bodů. Aktivní přístup k výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SP3002