SPkK13 Speciálněpedagogická praxe diagnostická

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 14 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se se základními diagnostickými postupy ve speciálních školách a zařízeních v místě bydliště a dle zvolené specializace.
Výstupy z učení
• student/ka se orientuje v základních diagnostických postupech užívaných ve speciálněpedagogické praxi;
• umí reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu;
• umí komparovat teoretické poznatky s praxí.
Osnova
 • - asistentské práce na pracovišti;
 • - sledování diagnostických metod práce speciálního pedagoga;
 • - seznámení se s dokumentací pracoviště;
 • - chronologické zaznamenávání údajů o vlastních aktivitách s žáky a jejich hodnocení.
Literatura
  doporučená literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi : teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 141 s. ISBN 9788021054974. info
 • Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Edited by Hana Filová. Brno: Paido, 1998. 74 stran. ISBN 8085931567. info
  neurčeno
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
Výukové metody
Praxe bude probíhat v zařízeních dle zvolené specializace a dle možnosti zajištění praxe v místě bydliště. Studentky/studenti odevzdávají potvrzení o absolvování praxe, přehled hospitací na speciálněpedagogické praxi s podpisem a razítkem zařízení.
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/specped
Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací na webových stránkách Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SPkK13