FJ3007 Didaktika francouzštiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ3006 Didaktika francouzštiny 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku procesu učení, teorie učení, strategií a stylů učení, oprav chyb, autonomii žáka a proces komunikace.
Výstupy z učení
Po obsolvování kurzu by měl být student schopen: objasnit problematiku procesu učení, teorie učení, strategií a stylů učení, oprav chyb, autonomii žáka a proces komunikace a aplikovat dané poznatky v praxi.
Osnova
 • 1. Théories d´apprentissage. 2. Acquisition vs apprentissage. 3. Stratégies d´apprentissages. 4. Styles d´apprentissage. 5. Styles d´apprentissages et styles d´enseignement. 6. L´erreur dans l´apprentissage. 7. Autonomie d´apprentissage. 8. Communication.
Literatura
  povinná literatura
 • CUQ, Jean-Pierre a Isabelle GRUCA. Cours de didactique du français langue étrangére et seconde. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2003. 452 s. ISBN 2706110821. info
  doporučená literatura
 • Cuq, J.-P. (2003). Dictionnaire didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: CLE International.
 • Dubrava, J.-P. (2005). SOS orthographe. Paris: Ellipses.
 • Abry, D., & Chalaron, M.-L. (2014). La nouvelle grammaire des premiers temps A1-A2. Grenoble: PUG.
 • Bogaards, P. (2003). Le vocabulaire dans l’apprentissage des langues étrangères. Paris: Didier.
 • Léon, M. (2003). Exercices systématiques de prononciation française. Paris: Hachette.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, individuální práce. Studenti kombinovaného studia jsou povinni zúčastnit se nejméně poloviny konzultací.
Metody hodnocení
Test na probraná témata (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Další informace k průběhu a ukončení předmětu studenti naleznou ve Studijních materiálech.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.