FJ3006 Didaktika francouzštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3006/01: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 8:00–9:50 učebna 67, P. Suquet
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku aktérů vyučovacího procesu (žák, učitel, interakce, prostor, organizace práce ve třídě) a výběru didaktického materiálu.
Výstupy z učení
Po obsolvování kurzu by měl být student schopen: definovat základní didaktické pojmy (žák, učitel, interakce, motivace, potřeby, typy dokumentů, výběr dokumentů, etc.) a aplikovat dané poznatky v praxi.
Osnova
 • 1. Apprenant. 2. Enseignant. 3. Interaction. 4. Organisation du travail. 5. Travail de groupe. 6. Document en didactique. 7. Types de documents. 8. Supports numériques. 9. Analyse du manuel.
Literatura
  povinná literatura
 • Bertocchini, P., & Costanzo, E. (2008). Manuel do formation pratique. Paris: CLE International.
  doporučená literatura
 • Cuq, J.-P. (2003). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: PUG.
 • Puren, C., Bertocchini, P., & Costanzo, E. (1998). Se former en didactique des langues. Paris: Ellipses.
 • Tagliante, C. (2006). La classe de langue. Paris: CLE International.
 • Un cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. (2001). Paris: Éditions Didier.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, individuální práce. Studenti kombinovaného studia jsou povinni zúčastnit se nejméně poloviny konzultací.
Metody hodnocení
Test na probraná témata (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Další informace k průběhu a ukončení předmětu studenti naleznou ve Studijních materiálech.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FJ3006