FJ3051 Didaktika francouzštiny 3

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3051/01: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 12:00–13:50 učebna 70, P. Suquet
Předpoklady
FJ3006 Didaktika francouzštiny 1 && FJ3007 Didaktika francouzštiny 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku výuky jazykových prostředků a řečových dovedností v jazykové tříde. Po vymezení vztahu řečových dovedností k jazykovým prostředkům je věnována pozornost jejich dílčím aspektům, typologii cvičení a různým prostředkům pro aktivizaci výuky. Studenti budou ve výuce využívat své profesní portfolio a reflektovat na konkrétních příkladech týkajících se probíraného učiva zkušenosti z učitelské praxe.
Výstupy z učení
Po obsolvování kurzu by měl být student schopen: definovat jazykové prostředky, vysvětlit jejich vztah k řečovým dovednostem, navrhnout příklady v metodických listech, aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
  • 1. Prononciation. 2. Lexique. 3. Grammaire. 4. Compréhension orale. 5. Compréhension écrite. 6. Expression orale. 7. Expression écrite.
Literatura
    doporučená literatura
  • TAGLIANTE, Christine. L'évaluation et le Cadre européen commun. Paris: CLE International, 2005. 207 s. ISBN 9782090331196. info
  • CUQ, Jean-Pierre a Isabelle GRUCA. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: PUG, 2003. 452 s. ISBN 2-7061-1082-1. info
  • Dictionnaire de didactique du français : langue étrangére et seconde. Edited by Jean-Pierre Cuq. Paris: CLE International, 2003. 303 stran. ISBN 2090339721. info
  • TAGLIANTE, Christine. Tests de niveau : en Français langue étrangere. Paris: CLE International, 1998. 96, 74. ISBN 2090331151. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, individuální práce. Studenti kombinovaného studia jsou povinni zúčastnit se nejméně poloviny konzultací.
Metody hodnocení
Test na témata probraná v DI1-DI3.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Další informace k průběhu a ukončení předmětu studenti naleznou ve Studijních materiálech.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FJ3051