SP2901 ADHD

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Petra Dvořáčková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP2901/Kombi01: So 7. 10. 14:00–19:50 učebna 60, Pá 24. 11. 14:00–19:50 učebna 60, P. Dvořáčková, V. Vojtová
SP2901/Prez01: St 12:00–13:50 učebna 52, P. Dvořáčková, V. Vojtová
Předpoklady
SP2003
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílit kompetence studentů v oblasti speciálněpedagogického poradenství a intervence u dětí s projevy ADHD/ADD.
Výstupy z učení
Student získá odborné znalosti o podpoře, posilování a provázení dítěte s ADHD/ADD v edukačních procesech školy. Bude umět definovat potřeby dětí se ADHD/ADD v rámci výuky se zřetelem na jeho potenciál a cestu vzdělávání. Student bude schopen sestavit plán intervence v rámci třídy (s podporou žáka i učitele) a zároveň cíl intervence v rámci domácího prostředí (se zřetelem na podporu rodiny).
Osnova
 • Etiologie ADD/ADHD. Edukační potřeby dětí s ADD/ADHD. Vývojová specifika jako základ diagnostiky. Syndrom ADD/ADHD jako osobnostní riziko poruchy chování. Diagnostika speciálního pedagoga se zaměřením na dětí se syndromem ADD/ADHD, identifikace cílů intervence. Nástroje pro diagnostiku edukačních potřeb dětí se syndromem ADD/ADHD. Základní strategie výuky a podpora učení dětí s ADD/ADHD (ve výuce a v domácím prostředí). Ucelený poradenský systém ve školství (ŠPP, ŠPZ). Podpora rodiny, komunikace s rodiči děti s ADD/ADHD. Možnosti terapie, léčby, podpory seberegulačních mechanismů a rozvoje práceschopnosti u dětí s ADD/ADHD. Příklady dobré praxe, práce s kazuistikami.
Literatura
  povinná literatura
 • ZÁVĚRKOVÁ, Markéta. O ADHD v dospívání a dospělosti. Edited by Markéta Závěrková. Vydání první. Praha: Pasparta, 2018. 139 stran. ISBN 9788088290070. info
 • AYERS, Harry, Don CLARKE a Anne MURRAY. Perspectives on behaviour : a practical guide to effective interventions for teachers. 2nd ed. London: David Fulton, 2000. xx, 108. ISBN 1853466727. info
  doporučená literatura
 • RIETZLER, Stefanie a Fabian GROLIMUND. Jak se úspěšně učit s ADHD : praktický rádce pro rodiče. Translated by Tereza Těšínská. Vydání první. V Bratislavě: NOXI, 2018. 255 stran. ISBN 9788081114717. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: Press Muni, 2010. 330 s. pedagogická. ISBN 978-80-210-5159-1. info
Výukové metody
1. Práce s odborným textem analýza a komparace teoretických přístupů problematice ADHD/ADD 2. Kazuistické studie 3. Odborná diskuze k daným tématům - opora v důkazech
Metody hodnocení
Test - 30 % Případová studie - 40 % Práce v hodině - 30 %
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SP2901