SP2981 Reflektivní seminář 1

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohluboání teoretických poznatků a možností jejich aplikace v praxi. Studentky a studenti si rozšíří profesní kompetence. Absolvování kurzu je předpokladem pro odpovídající zisk informací a zkušeností v rámci praxe.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka schopen/schopna aplikovat teoretické poznatky do praxe; rozumět obsahu a terminologii pedagogického terénu; uplatnit principy sebereflexe v praxi.
Osnova
 • • Přístupy a podpora žáků se SVP.
 • • Pedagogická podpora.
 • • Speciálněpedagogický terén.
 • • Diagnostické metody.
 • • Příprava záznamových archů.
 • • Administrativa asistentské praxe.
 • • Příprava na chronologické zaznamenávání údajů o práci s žáky.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 141 s. ISBN 978-80-210-5497-4. info
  neurčeno
 • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004. 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
seminář, diskuze, zpracování průběžných záznamů z praxe
Metody hodnocení
zápočet za zpracování průběžných záznamů z praxe
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/specped
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.