SP2905 Snoezelen

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SP2440
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti využívání konceptu Snoezelen u osob se zdravotním postižením/ znevýhodněním.
Výstupy z učení
Studenti se naučí využívat realizované intervenční aktivity a procesy ve Snoezelenu k posílení potenciálu osob cílové skupiny jedinců se zdravotním postižením/ znevýhodněním se zaměřením na zvládání sociální interakce, rozvoj mentálních funkcí a vnímání. Na konci tohoto semináře bude student schopen porozumět vybraným postupům práce při realizaci snoezelenu v edukačním procesu a bude zvládat základní stimulační techniky u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
  • 1. Historie Snoezelenu. 2. Význam, cílová skupina. 3. Výběr a výklad základních pomůcek snoezelenu, typy místností a další pomůcky (měkký nábytek, volba barvy místnosti atd.). 5. Organizace snoezelenu, dokumentace, význam spolupráce. 6. Cíle snoezelenu. 7. Metodické jednotky, zásady. 12. Snoezelen jako podpůrná edukační metoda. 13. Snoezelen jako volnočasová aktivita.
Literatura
    povinná literatura
  • FILATOVA, Renata. Snoezelen-MSE. 1, Vyd. Frýde-Místek: Kleinwächter Josef, 2014. 160 s. ISBN 978-80-905419-3-1.
  • GEDDES, Heather. Attachment in the classroom : the links between children's early experience, emotional well-being and performance in school. First published. London: Worth Publishing, 2006. vii, 152. ISBN 9781903269084.
  • FILATOVA, Renáta a Kateřina JANKŮ. Snoezelen. 1. vyd. Frýdek-Místek: Tiskárna Kleinwächter, 2010. ISBN 978-80-260-0115-7. info
  • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 180 s. 4648/Pd-3/08-17/99. ISBN 978-80-210-4575-0. info
Výukové metody
teoretická příprava; diskuze; praktická cvičení; projekt, samostudium.
Metody hodnocení
aktivita ve výuce(20 %); seminární práce (20 %); prezentace projektu (60 %). Celková účast 50%.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.