SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Eliška Bařina Barochová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6084/Skupina1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Škarková
SZ6084/Skupina2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Škarková
SZ6084/Skupina3: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Škarková
SZ6084/01: Po 10. 10. 13:00–14:50 učebna 42, L. Škarková
SZ6084/02: St 12. 10. 14:00–15:50 učebna 39, A. Bendová
SZ6084/03: Po 10. 10. 15:00–16:50 učebna 33, L. Škarková
SZ6084/04: St 12. 10. 16:00–17:50 učebna 22, A. Bendová
SZ6084/05: Po 10. 10. 17:00–18:50 učebna 33, L. Škarková
SZ6084/06: St 12. 10. 18:00–19:50 učebna 33, A. Bendová
SZ6084/07: Po 17. 10. 13:00–14:50 učebna 42, L. Škarková
SZ6084/08: St 19. 10. 14:00–15:50 učebna 39, A. Bendová
SZ6084/09: Po 17. 10. 15:00–16:50 učebna 33, L. Škarková
SZ6084/10: St 19. 10. 16:00–17:50 učebna 22, A. Bendová
SZ6084/11: Po 17. 10. 17:00–18:50 učebna 33, L. Škarková
SZ6084/12: St 19. 10. 18:00–19:50 učebna 33, A. Bendová
SZ6084/13: Po 31. 10. 13:00–14:50 učebna 42, L. Škarková
SZ6084/14: St 2. 11. 14:00–15:50 učebna 39, A. Bendová
SZ6084/15: Po 31. 10. 15:00–16:50 učebna 33, L. Škarková
SZ6084/16: St 2. 11. 16:00–17:50 učebna 22, A. Bendová
SZ6084/17: Po 31. 10. 17:00–18:50 učebna 33, L. Škarková
SZ6084/18: St 2. 11. 18:00–19:50 učebna 33, A. Bendová
SZ6084/19: Po 7. 11. 13:00–14:50 učebna 42, L. Škarková
SZ6084/20: St 9. 11. 14:00–15:50 učebna 39, A. Bendová
SZ6084/21: Po 7. 11. 15:00–16:50 učebna 33, L. Škarková
SZ6084/22: St 9. 11. 16:00–17:50 učebna 22, A. Bendová
SZ6084/24: St 9. 11. 18:00–19:50 učebna 33, A. Bendová
Předpoklady
( SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 || SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 )&&! NOWANY ( SZ6089 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 , SZ6684 Practice Teaching Assistant - Assisting 3 , SZ6689 Practice Teaching Assistant - Assisting 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit se specifickými dovednostmi, jež jsou nezbytné pro činnost asistenta pedagoga ve škole. Během praxe budou studenti pracovat na konkrétních úkolech: společná příprava na výuku s učitelem, příprava pomůcek pro výuku, společná výuka, diskuse výstupů učení u žáků, plánování a realizace vybraných pedagogických aktivit v rámci výukových jednotek ve škole. Konkrétní podobu úkolů si stanoví na začátku praxe se spolupracujícím učitelem ve škole. Úkoly budou souviset s činnostmi asistenta pedagoga v konkrétní třídě.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
• rozumí tomu, co obnáší proces podpory žáků se SVP;
• dokáže uspořádat cíle a zvolit si metody, které jsou vhodné v procesu doučování s ohledem na konkrétní dítě;
• dokáže komunikovat s pedagogem ohledně plánování, realizace a vyhodnocování pedagogických činností ve třídě;
• koordinuje práci jednoho žáka i skupiny žáků (i žáků se SVP);
Osnova
 • Student v průběhu semestru provádí pedagogickou praxi, která spočívá v zastávání role asistenta pedagoga ve školní třídě.
 • Praxe je souvislá 1 týden, optimálně 8 hodin denně. Celkem jde o 60 hodin, z toho 40 hodin přímo ve škole a 20 hodin věnovaných především přípravě a konzultacím.
 • Aktuální informace a harmonogram praxí naleznete na webu katedry https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/
 • Mezi činnosti asistenta pedagoga mj. patří (Vejrochová, 2015):
 • * individuální nebo skupinová podpora žáka/žáků se SVP v rámci vyučování přímo ve třídě;
 • * individuální nebo skupinová podpora žáka/žáků v rámci vyučování mimo třídu (např. exkurze;
 • * méně kvalifikované činnosti asistenta pedagoga s žáky bez SVP (např. dozor nad skupinovou prací, opakování osvojené látky;
 • * pomoc při sebeobsluze a doprovod při pohybu během vyučování u žáků s těžšími formami zdravotního postižení;
 • * společná příprava s učitelem na výuku;
 • * doučování žáků;
 • * komunikace s rodiči žáků;
 • * konzultace s poradenským pracovníkem.
 • Podle možností vybrané školy a potřeb pedagoga se student bude podílet na vybraných činnostech.
Literatura
  doporučená literatura
 • NĚMEC, Z., ŠÍMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K., HÁJKOVÁ, V. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Karolinum 2014. ISBN 978-80-7290-712-0.
 • NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8. info
 • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  neurčeno
 • Bradley, J. A co já s tím? Pedagogické úvahy a odborné postřehy asistenta pedagoga. Prostějov: Computer Media s.r.o., 2016.
Výukové metody
praxe ve školách, trénování pedagogických dovedností, reflektivní psaní
Metody hodnocení
Během praxe budou studenti pracovat na konkrétních úkolech, které si stanoví na začátku praxe se spolupracujícím učitelem ve škole. Úkoly budou souviset s činnostmi asistenta pedagoga v konkrétní třídě.
Metody hodnocení:
Student získá zpětnou vazbu na odvedenou pedagogickou činnost od spolupracujícího učitele ve škole. Vypracované písemné výstupy z praxe vloží do připravené aplikace v informačním systému. Výstupy:
• 1. Podepsaný Protokol o přijetí studenta na praxi
• 2. Zpracování kazuistiky a hodnocení dle kritérií;
• 3. Účast na skupinové reflexi - přihlášení přes IS
• 4. Vyplnění evaluačního dotazníku
Informace učitele
Praxi vykonává student na škole dle vlastního výběru, ideálně v místě bydliště. Student si zajistí školu dle vlastního výběru s předstihem. Tato praxe není pro provázející učitele hrazena, při domlouvání praxe s učitelem a vedením školy se prokazujte Protokolem o přijetí na praxi (podepisuje ředitel školy a student) - formulář najdete ve Studijních materiálech a nebo na www stránkách Katedry pedagogiky - www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/prez
Evidenci domluvené praxe na škole zapisuje student v ISu přes portál PRAXE (https://is.muni.cz/auth/praxe). Jak postupovat při zapisování viz návody (https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/navody-k-prihlaseni/), praxi vykonává po schválení administrátorem praxe.


Praxe probíhá souvisle 1 týden, konkr. optimálně 1 týden - 8 hodin denně. Praxe bude v termínu 1. - 16. 9. 2022.


Praxi je možné vykonat v jiném termínu pouze v těchto důvodu: a) pokud je student na zahraniční studijní nebo pracovní stáži a vrací se po 16.9., b) v případě nemoci, c) termín praxe koliduje s jinou povinnou praxí. Pokud se studenta týká některá z těchto výjimek, je třeba individuální domluva – student co nejdříve kontaktuje manažerku praxí Elišku Bařinu Barochovou na emailu barina@ped.muni.cz (do předmětu uveďte kód praxe, dále pak vypište Váš důvod, alternativní termín a název školy, kde máte praxi domluvenou).


Závazné jsou informace v interaktivní osnově předmětu. Pro aktuální informace a harmonogram k praxím sledujte také web Katedry pedagogiky – www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe


Další zdroje k asistentovi pedagoga ve škole:


Ilona Horáčková (2015) Metodika práce asistenta pedagoga http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-02/metodika-prurez-02.pdf


Počet míst není omezen.

Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SZ6084