SZ6089 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3

Pedagogická fakulta
podzim 2020

Předmět se v období podzim 2020 nevypisuje.

Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (cvičící)
Garance
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
( SZ6087 Asistentská praxe - doučování 2 || SZ6088 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 )&&! NOWANY ( SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 , SZ6684 Practice Teaching Assistant - Assisting 3 , SZ6689 Practice Teaching Assistant - Assisting 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit se specifickými dovednostmi, jež jsou nezbytné pro činnost asistenta pedagoga ve škole. Během praxe budou studenti pracovat na konkrétních úkolech při řízení třídy během vyučování, participace na přípravě výuky společně s učitelem a na hodnocení výstupů učení žáků.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: • rozumí tomu, co obnáší proces podpory žáků se SVP • dokáže uspořádat cíle a zvolit si metody, které jsou vhodné v procesu doučování s ohledem na konkrétní dítě; • dokáže komunikovat s pedagogem ohledně plánování, realizace a vyhodnocování pedagogických činností ve třídě • koordinuje práci jednoho žáka i skupiny žáků (i žáků se SVP)
Osnova
  • Student si domluví praxi ve vybrané škole a konzultuje výběr s garantem předmětu. Povinností studenta je domluvit si s provázejícím učitelem harmonogram činností a vyjasnit si vzájemná očekávání před nástupem na praxi. Vytvořený harmonogram spolupráce je součástí výstupu z praxe. Student bude spolupracovat s učitelem pravidelně každý týden po dobu trvání praxe. Jedná se o průběžnou praxi, kterou student vykonává 10 týdnů během semestru.Praxe probíhá v rozsahu 60 hodin, v průběhu 10 týdnů (4 h za týden/ 40 hodin ve škole - přímá pedagogická práce; 20 hodin příprava/supervize/konzultace). Během semestru se student může zúčastnit 1 skupinové supervize v předem vypsaném termínu na PdF MU. Elektronická podoba výstupu z praxe je vkládána do aplikace v informačním systému.
Literatura
    doporučená literatura
  • NĚMEC, Z., ŠÍMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K., HÁJKOVÁ, V. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Karolinum 2014. ISBN 978-80-7290-712-0.
  • NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8. info
  • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
Výukové metody
praxe ve školách, trénování pedagogických dovedností, reflektivní psaní
Metody hodnocení
Student získá písemnou zpětnou vazbu na odvedenou pedagogickou činnost od spolupracujícího učitele ve škole. Vypracované písemné výstupy z praxe vloží do připravené aplikace v informačním systému. Výstupy: 1. záznamový arch o průběhu činností v roli asistenta pedagoga v konkrétní škole 2. reflexe z průběhu praxe (reflexe k průběhu celé praxe, reflexe jedné vybrané pedagogické situace z praxe) 3. evaluační dotazník. Podrobné informace k předmětu (konkrétní instrukce apod.)najdete i na webu katedry pedagogiky.
Informace učitele
Základní informace k průběhu praxí v bakalářském stupni studia naleznete vždy v aktuálním termínu na webových stránkách katedry pedagogiky, sekce Bc. praxe. Zde: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe Další zdroje: Ilona Horáčková (2015) Metodika práce asistenta pedagoga http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-02/metodika-prurez-02.pdf
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SZ6089