Jak byly údaje získány.

Dějepis se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:DEPSTR Dějiny středověku • 53 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 41 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 35 %
PdF:DEP12R Exkurze ČR I • 18 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 18 %
FF:CJBC822 Fenomén fantastika • 12 %
PdF:DEP12P Archeologická praxe • 12 %
PdF:SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách • 12 %
PdF:SZ6603 Developmental Psychology • 12 %
PdF:SZ6604 Theory and Methodology of Education • 12 %
2. semestr
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 67 %
PdF:DEPSTR Dějiny středověku • 65 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 65 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 64 %
PdF:DEP12R Exkurze ČR I • 36 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 30 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 17 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 15 %
PdF:DEP12P Archeologická praxe • 14 %
PdF:SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese • 13 %
PdF:DE2MP_CRVN Církevní řády v novověku • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:DEPDRN Dějiny raného novověku • 82 %
PdF:DEPPVH Pomocné vědy historické • 76 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 58 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 55 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 50 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 46 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 27 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 17 %
PdF:DEPSTR Dějiny středověku • 14 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 13 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 12 %
PdF:DEK23P Exkurze Praha • 11 %
PdF:DEPPRA Dějiny pravěku • 11 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 11 %
4. semestr
PdF:DEPD19 Dějiny 19. století • 91 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 71 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 71 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 67 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 58 %
PdF:DE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 34 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 24 %
PdF:DEPSTR Dějiny středověku • 22 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 14 %
3. ročník
5. semestr
PdF:DEPNH1 Deutsch für Historiker 1 • 97 %
PdF:DEPD20 Dějiny 20. století • 94 %
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 92 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 92 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 70 %
PdF:DE_BP Bakalářská práce • 34 %
6. semestr
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 100 %
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 96 %
PdF:DEPSOD Soudobé dějiny • 91 %
PdF:DE_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 26 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 13 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 11 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 11 %

Údaje byly předpočítány: 16. 1. 2021 11:29

Všechny obory fakulty