SZ6041 Seminář k učitelské praxi

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/1/0. 4x za semestr/90 minut. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Matouš Bula (cvičící)
Mgr. Štěpán Jirků (cvičící)
Mgr. Miroslav Jurčík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Krahulec (cvičící)
Mgr. Hana Prachařová (cvičící)
Mgr. Karla Prátová (cvičící)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (cvičící)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6641 Seminar on Teaching Practice , SZ6094 Seminář k učitelské praxi )
!NOWANY(Fy6001,HL6001,HV6001,CH6001,KL6001,OV6001,AJ6001,Bi6001,CJ6001,De6001,FJ6001,Kv6001,MA6001,NJ6001,RJ6001,RV6001,SP6001,TE6001,Vi6001,VV6001,Ze6001).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 88 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je poskytnout studentům prostor pro reflexi zkušeností z Učitelské praxe 1 (podzimní semestr) a Učitelské praxe 2 (jarní semestr) a pomoci jim prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti ve vztahu ke své učitelské praxi v rámci hlavního studijního plánu (MAJOR). Způsob vedení semináře je inspirován konceptem tzv. reflektujících týmů, který se vyznačuje spoluprací více odborníků z různých oblastí. Výuku proto zajišťuje oborový didaktik spolu s pedagogem či psychologem. Do výuky jsou zváni také vybraní provázející učitelé.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student dokáže: - otevřeně sdílet zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě; - reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě; - cíleně využívat reflexi a sebereflexi jakožto nástroj profesního učení; - lépe uchopovat podstatné aspekty pedagogických situací a otázek, které byly předmětem diskuse v semináři.
Osnova
  • • porozumění rozdílu mezi popisným a reflektivním psaním • skupinová práce s pedagogickým (reflektivním) deníkem • skupinová práce s profesním portfoliem • práce s videozáznamem z vlastní výuky • osvojování reflexe a sebereflexe jakožto nástroje profesního učení
Výukové metody
• různé formy skupinové diskuse; • práce s reflektivními deníky, profesním portfoliem a videozáznamy z vlastní výuky na praxi
Metody hodnocení
• aktivní účast v semináři (100%); • průběžné plnění úkolů a jejich odevzdání v dohodnutých termínech (reflektivní deník, profesní portfolio, videonahrávka z vlastní výuky na praxi).
Informace učitele
V případě, že v seminární skupině bude zapsáno méně než 10 studentů, skupina může být spojena s jinou seminární skupinou nebo zcela zrušena. Podrobné informace k předmětům, které se týkají praxe naleznete zde: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4x za semestr/90 minut.
MAJOR/MINOR PREZENČNÍ.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2024/SZ6041