SZ6041 Seminář k učitelské praxi

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 4x za semestr/90 minut. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Andrášik (cvičící)
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Irena Budínová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Viola Daňhelová (cvičící)
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Fico (cvičící)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Danuše Kotolanová (cvičící)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Málek (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Ovčáčková (cvičící)
Mgr. Bc. Hana Pavlíčková (cvičící)
Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karel Picka, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil. (cvičící)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Sýkorová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Šafařík (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Škerle (cvičící)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (cvičící)
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. František Tůma, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6041/01: Čt 26. 9. 13:00–14:50 učebna 75, Čt 17. 10. 13:00–14:50 učebna 75, Čt 7. 11. 13:00–14:50 učebna 75, Čt 28. 11. 13:00–14:50 učebna 75, H. Svobodová, P. Svojanovský
SZ6041/04: Po 30. 9. 16:00–17:50 učebna 75, Po 21. 10. 16:00–17:50 učebna 75, Po 11. 11. 16:00–17:50 učebna 75, Po 2. 12. 16:00–17:50 učebna 75, J. Chocholatá, J. Nehyba
SZ6041/05: Po 30. 9. 16:00–17:50 učebna 65, Po 21. 10. 16:00–17:50 učebna 65, Po 11. 11. 16:00–17:50 učebna 65, Po 9. 12. 16:00–17:50 učebna 65, D. Kotolanová, L. Vodová
SZ6041/06: Út 1. 10. 16:00–17:50 učebna 65, Út 22. 10. 16:00–17:50 učebna 65, Út 12. 11. 16:00–17:50 učebna 65, Út 3. 12. 16:00–17:50 učebna 65, J. Krása, K. Štěpánek
SZ6041/07: Po 23. 9. 16:00–17:50 učebna 22, Po 14. 10. 16:00–17:50 učebna 22, Po 4. 11. 16:00–17:50 učebna 22, Po 25. 11. 16:00–17:50 učebna 22, J. Nehyba, J. Ovčáčková
SZ6041/08: Po 30. 9. 16:00–17:50 učebna 22, Po 21. 10. 16:00–17:50 učebna 22, Po 11. 11. 16:00–17:50 učebna 22, Po 2. 12. 16:00–17:50 učebna 22, M. Šafařík, M. Škerle, R. Štěrba
SZ6041/09: Po 23. 9. 16:00–17:50 učebna 41, Po 21. 10. 16:00–17:50 učebna 41, Po 4. 11. 16:00–17:50 učebna 41, Po 2. 12. 16:00–17:50 učebna 41, I. Budínová, L. Škarková
SZ6041/10: Út 1. 10. 16:00–17:50 učebna 32, Út 22. 10. 16:00–17:50 učebna 73, Út 12. 11. 16:00–17:50 učebna 73, Út 3. 12. 16:00–17:50 učebna 73, P. Novák, K. Picka
SZ6041/11: Po 23. 9. 16:00–17:50 učebna 73, Po 14. 10. 16:00–17:50 učebna 73, Po 4. 11. 16:00–17:50 učebna 73, Po 18. 11. 16:00–17:50 učebna 73, H. Pavlíčková, P. Svojanovský
SZ6041/12: Po 30. 9. 16:00–17:50 učebna 73, Po 21. 10. 16:00–17:50 učebna 73, Po 11. 11. 16:00–17:50 učebna 73, Po 2. 12. 16:00–17:50 učebna 73, P. Svojanovský, D. Taylor
SZ6041/13: Út 24. 9. 16:00–17:50 učebna 75, Út 15. 10. 16:00–17:50 učebna 75, Út 5. 11. 16:00–17:50 učebna 75, Út 26. 11. 16:00–17:50 učebna 75, P. Knecht, P. Svojanovský
SZ6041/14: Út 1. 10. 16:00–17:50 učebna 75, Út 22. 10. 16:00–17:50 učebna 75, Út 12. 11. 16:00–17:50 učebna 75, Út 3. 12. 16:00–17:50 učebna 75, L. Adámková, P. Svojanovský
SZ6041/15: Čt 10. 10. 13:00–14:50 učebna 73, Čt 31. 10. 13:00–14:50 učebna 73, Čt 21. 11. 13:00–14:50 učebna 73, Čt 12. 12. 13:00–14:50 učebna 73, J. Nehyba
SZ6041/17: Út 8. 10. 16:00–17:50 učebna 65, Út 29. 10. 16:00–17:50 učebna 65, Út 19. 11. 16:00–17:50 učebna 65, Út 10. 12. 16:00–17:50 učebna 65, A. Brychová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6641 Seminar on Teaching Practice , SZ6094 Seminář k učitelské praxi )
!NOWANY(Fy6001,HL6001,HV6001,CH6001,KL6001,OV6001,AJ6001,Bi6001,CJ6001,De6001,FJ6001,Kv6001,MA6001,NJ6001,RJ6001,RV6001,SP6001,TE6001,Vi6001,VV6001,Ze6001).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 90 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je poskytnout studentům prostor pro reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe a pomoci jim prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti ve vztahu ke své učitelské praxi v rámci hlavního studijního plánu (MAJOR). Způsob vedení semináře je inspirován konceptem tzv. reflektujících týmů, který se vyznačuje spoluprací více odborníků z různých oblastí. Výuku proto zajišťuje oborový didaktik spolu s pedagogem či psychologem. Do výuky jsou zváni také vybraní provázející učitelé.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student dokáže: - otevřeně sdílet zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě; - reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě; - cíleně využívat reflexi a sebereflexi jakožto nástroj profesního učení; - lépe uchopovat podstatné aspekty pedagogických situací a otázek, které byly předmětem diskuse v semináři.
Osnova
  • • porozumění rozdílu mezi popisným a reflektivním psaním • skupinová práce s pedagogickým (reflektivním) deníkem • skupinová práce s profesním portfoliem • osvojování reflexe a sebereflexe jakožto nástroje profesního učení
Literatura
  • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
  • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005. 231 s. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
  • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xvii, 355. ISBN 1555422209. info
Výukové metody
• různé formy skupinové diskuse; • práce s reflektivními deníky a profesním portfoliem.
Metody hodnocení
• aktivní účast v semináři (100%); • průběžné plnění úkolů a jejich odevzdání v dohodnutých termínech (reflektivní deník a profesní portfolio).
Informace učitele
V případě, že v seminární skupině bude zapsáno méně než 10 studentů, skupina může být spojena s jinou seminární skupinou nebo zcela zrušena. Podrobné informace k předmětům, které se týkají praxe naleznete zde: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/rozcestnik-praxe-nmgr/
Další komentáře
Studijní materiály
MAJOR/MINOR PREZENČNÍ.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.