HTP010 Hudební psychologie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Michal Košut, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Základní znalosti na úrovni maturitní zkoušky z tohoto předmětu, ev. zvládnutí dílčích a speciálních kurzů psychologie na učitelských, příp. uměleckých vysokých, příp. středních školách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Musical psychology as a psychological branch. Concept apparatus of musical psychology. The relation of musical psychology to general psychology and to psychology of personality. The relation of musical psychology to ontogenetic, social and pedagogical psychology. Musical psychology and psychopathology; utilization of musical psychology in psychotherapy.
Výstupy z učení
Znalosti z hudební psychologie.
Osnova
 • Koncepce hudební psychologie Psychofyziologie hudby Základy sluchového vnímání Problematika hudebních schopností a jejich vývoj Mentální reprezentace hudby Hudba a pohyb Hudba a emoce Tónová psychologie Osobnost a hudebnost Kreativita a hudba Sociálně-psychologické otázky Psychologie hudební výchovy Principy muzikoterapie
Literatura
  povinná literatura
 • FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 238 s. ISBN 8024609657. info
 • SEDLÁK, František. Úvod do psychologie hudby. I., Hudební schopnosti a jejich rozvoj. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 76 s. info
  neurčeno
 • SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vydání druhé, přepracova. Praha: Karolinum, 2013. 406 stran. ISBN 9788024620602. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. ABC hudební psychologie : stručný slovník. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1984. 459 s. info
Výukové metody
Konzultace
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/HTP010