HTP011 Hudební psychologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
HTP010 Hudební psychol.1
Základní znalosti na úrovni maturitní zkoušky z tohoto předmětu, ev. zvládnutí dílčích a speciálních kurzů psychologie na učitelských, příp. uměleckých vysokých, příp. středních školách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hudební psychologie jako psychologická disciplína. Pojmový aparát hudební psychologie. Vztah hudební psychologie k obecné psychologii a psychologii osobnosti. Vztah hudební psychologie k ontogenetické, sociální a pedagogické psychologii. Hudební psychologie a psychopatologie; využití hudební psychologie v psychoterapii.
Výstupy z učení
Znalosti z hudební psychologie.
Osnova
 • (Učebnice M. Franěk, Hudební psychologie, 2007): Fyzikální podstata hudebního zvuku. Základy sluchového vnímání. Psychologické základy hudebních systémů. Pozornost a paměť při vnímání hudby. Čas v hudbě. Neurofyziologické základy hudební činnosti. Hudební vývoj. Hudební talent a vliv hudební výchovy. Působení hudby na člověka.
Literatura
  povinná literatura
 • SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vydání druhé, přepracova. Praha: Karolinum, 2013. 406 stran. ISBN 9788024620602. URL info
 • FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 238 s. ISBN 8024609657. info
  neurčeno
 • SEDLÁK, František. Psychologie hudebních schopností a dovedností. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1989. 258 s. ISBN 80-7058-073-9. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. ABC hudební psychologie : stručný slovník. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1984. 459 s. URL info
 • SEDLÁK, František. Úvod do psychologie hudby. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 76 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Domácí úkoly.
Metody hodnocení
Konzultace, ústní zkouška z okruhu doporučené studijní literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/HTP011