SPDC011 Profilace - širší vědní základ - Speciální andragogika

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prohloubit znalosti oboru Speciální andragogika a zařadit jej do historického, společenského a vědeckého kontextu. Důraz bude kladen na vytvoření širokého vědomostního základu o oboru a důkladného poznání speciálně andragogických kategorií, jako např. dospělý člověk s postižením, vzdělávání dospělých s postižením, sociální status osob s postižením, lidský kapitál, atp.
Prohloubit a rozšířit znalosti a dovednosti týkající se praktických aspektů života dospělých osob s postižením, možnostech podpory jejich rozvoje v rámci komplexní rehabilitace, celoživotního vzdělávání, reedukace a rekvalifikace, pracovního začlenění a sociální inkluze. Tyto poznatky budou propojovány se znalostmi z dalších disciplín (sociologie, psychologie, psychiatrie, sociální práce atp.) a komparovány se situací v zahraničí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Mít prohloubené znalosti oboru Speciální andragogika a zařadit jej do historického, společenského a vědeckého kontextu.
- Mít vytvořený široký vědomostní základ o oboru a důkladné poznání speciálně pedagogických kategorií, jako např. dospělý člověk s postižením, vzdělávání dospělých s postižením, sociální status osob s postižením, lidský kapitál apod.
- Mít prohloubené a rozšířené znalosti a dovednosti týkající se praktických aspektů života dospělých osob s postižením, možnostech podpory jejich rozvoje v rámci komplexní rehabilitace, celoživotního vzdělávání, reedukace a rekvalifikace, pracovního začlenění a sociální inkluze
- Umět tyto poznatky propojit se znalostmi z dalších oborů (sociologie, psychologie, sociální práce apod.) a komparovat se situací v zahraničí.
Osnova
 • speciální andragogika jako vědecká a praktická disciplína,
 • metodologie speciální andragogiky,
 • objekt speciální andragogiky - dospělý člověk s postižením,
 • předmět speciální andragogiky – od edukace k animaci člověka s postižením,
 • činitelé speciálně andragogické interakce – speciálně andragogické profese, způsoby a možnosti interakce, role člověka s postižením v interakci,
 • prostředky užívané ve speciální andragogice,
 • edukativní dimenze speciální andragogiky,
 • sociální dimenze speciální andragogiky,
 • kvalita života dospělých s postižením.
Literatura
  povinná literatura
 • ELIAS, J. L., & MERRIAM, S. B. (2004). Philosophical foundations of adult education. Melbourne: Krieger Publishing.
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Helena VAĎUROVÁ. Collaborating with Employers. In Job Coaches for Adults with Disabilities. 1. vyd. Londýn: Jessica Kingsley Publishers, 2019. s. 151-167. ISBN 978-1-78592-546-7. info
 • KNOWLES, Malcolm S., Elwood F. HOLTON a Richard A. SWANSON. The adult learner : the definitive classic in adult education and human resource development. 7th ed. London: Routledge, 2012. xii, 389. ISBN 9781856178112. info
 • BÉLANGER, Paul R. Theories in adult learning and education. Opladen: Barbara Budrich publishers, 2011. 106 stran. ISBN 9783866493629. info
  doporučená literatura
 • ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K. a kol. (2007). Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: Portál.
 • Adult education : the response to global crisis strengths and chalenges of the profession. Edited by Snežana Medić - Regina Ebner - Katarina Popović. Belgrade: Department of Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, 2010. 359 s. ISBN 9788682019633. info
 • JARVIS, Peter. Adult education and lifelong learning : theory and practice. 4th edition. London: Routledge, 2010. xiv, 338. ISBN 9780415494816. info
 • OLIVER, Esther. Research and development in adult education : fields and trends. Opladen: Barbara Budrich, 2010. 135 s. ISBN 9783866493049. info
 • International encyclopedia of adult education. Edited by Leona M. English. First published in paperback. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. xiv, 750. ISBN 9781403917355. info
 • MERRIAM, Sharan B., Rosemary S. CAFFARELLA a Lisa BAUMGARTNER. Learning in adulthood : a comprehensive guide. 3rd ed. San Francisco: John Wiley & Sons, 2007. xvi, 533. ISBN 9780787975883. info
 • Dimensions of adult learning : adult education and training in a global era. Edited by Griff Foley. 1st pub. Maidenhead: Open University Press, 2004. xv, 335. ISBN 0335214487. info
 • ROGERS, Jennifer. Adults learning. 4th ed. Buckingham: Open University Press, 2001. 225 s. ISBN 0335206778. info
Výukové metody
samostudium, individuální konzultace
Metody hodnocení
Zpracování semestrálního projektu s edukační, intervenční nebo terapeutickou tématikou a jeho praktická aplikace u dospělých osob s postižením. Aktivní spolupráce s vybranou cílovou skupinou/vybraným zařízením.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPDC011