RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Janina Krejčí (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se seznámí se základní terminologií oboru, aktuální odbornou literaturou a časopisy. Nedílnou součástí je příprava na pedagogickou praxi, propojení teoretických poznatků s praktickým využitím v rámci výukového procesu. Po absolvování výuky budou studenti schopni navrhnout a realizovat v praxi různé metodické postupy a aktivity ve výuce ruštiny na základních školách.
Výstupy z učení
Po absolvování výuky budou studenti schopni navrhnout a realizovat v praxi různé metodické postupy a aktivity ve výuce ruštiny na základních školách.
Osnova
 • 1.-2. Didaktika ruštiny – její předmět, cíle, úkoly. Společný evropský referenční rámec. Rámcový vzdělávací program – cizí jazyk. Druhý cizí jazyk. Standardy
 • 3.-4. Osvojování cizího jazyka. Mezijazykový vliv. Transfer a interference.
 • 5.-6. Didaktické prostředky ve výuce ruštiny. Učebnicové soubory. Metodické časopisy pro výuku cizích jazyků.
 • 7.-8. Vyučovací hodiny cizího jazyka. Klasifikace, struktura. Fáze vyučovacích hodin.
 • 9.-10. Jazykové prostředky ve výuce cizího jazyka.
 • 11.-12. Opakování. Diskuse o problematice učitelské profese.
Literatura
  povinná literatura
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 209 s. ISBN 8020012133. info
 • PURM, Radko, Stanislav JELÍNEK a Josef VESELÝ. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. 3. vyd., rozš. a upr. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. 250 s. ISBN 8070411740. info
  doporučená literatura
 • JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 345 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 165. ISBN 978-80-210-6682-3. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků v integrovaném a interdisciplinárním pojetí. In Integrované přístupy k vyučovaniu cudzích jazykov - CLIL a LLIL. Cudzie jazyky v škole 4. 1. vyd. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2007. s. 20-26, 6 s. ISBN 978-80-8094-225-0. info
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí. 1. vyd. Rudná u Prahy: Editpress, 2001. 196 s. ISBN 8023874829. info
Výukové metody
Seminář, workshopy - skupinové práce, diskuze
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích. Zápočet formou písemného testu.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.