RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Janina Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1020/Kombi01: Pá 1. 3. 12:00–13:50 učebna 62, Pá 15. 3. 16:00–17:50 učebna 62, Pá 12. 4. 16:00–17:50 učebna 62, Pá 19. 4. 12:00–13:50 učebna 62, Pá 26. 4. 16:00–17:50 učebna 62, Pá 10. 5. 16:00–17:50 učebna 62, J. Krejčí
RJ1020/Prez01: St 13:00–14:50 učebna 62, J. Krejčí
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni A2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se seznámí se základní terminologií oboru, odbornou literaturou a metodickými časopisy pro výuky RJ. Nedílnou součástí je seznámení se s aktuálními učebnicovými soubory pro výuku RJ, strukturou a základními formami organizace vyučovacích hodin.
Výstupy z učení
Po absolvování výuky studenti si osvojí základní didaktickou terminologii, seznámí se s cíli výuky RJ, základními kurikulárními dokumenty, získají vědomosti o didaktických prostředcích ve výuce RJ na ZŠ a organizaci vyučovacích hodin.
Osnova
 • 1.-2. Didaktika ruštiny – její předmět, cíle, úkoly. Společný evropský referenční rámec. Rámcový vzdělávací program – cizí jazyk. Druhý cizí jazyk. Standardy
 • 3.-4. Osvojování cizího jazyka. Mezijazykový vliv. Transfer a interference.
 • 5.-6. Didaktické prostředky ve výuce ruštiny. Učebnicové soubory. Metodické časopisy pro výuku cizích jazyků.
 • 7.-8. Vyučovací hodiny cizího jazyka. Klasifikace, struktura. Fáze vyučovacích hodin.
 • 9.-10. Metody a specifika výuky ruského jazyka na ZŠ.
 • 11.-12. Opakování. Diskuse o problematice učitelské profese.
Literatura
  povinná literatura
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006, 209 s. ISBN 8020012133. info
 • PURM, Radko, Stanislav JELÍNEK a Josef VESELÝ. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Vydání třetí (rozšíře. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, 250 stran. ISBN 8070411740. info
  doporučená literatura
 • JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 345 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 165. ISBN 978-80-210-6682-3. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků v integrovaném a interdisciplinárním pojetí. In Integrované přístupy k vyučovaniu cudzích jazykov - CLIL a LLIL. Cudzie jazyky v škole 4. 1. vyd. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2007, s. 20-26, 6 s. ISBN 978-80-8094-225-0. info
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí. 1. vyd. Rudná u Prahy: Editpress, 2001, 196 s. ISBN 8023874829. info
Výukové metody
Seminář, workshopy - individuální a skupinové práce, diskuze, prezentace.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích. Pravidelné plnění domácích úkolů. Zápočet formou písemného testu.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/RJ1020