AJ1205 Syntax A

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. kombinované studium: výuka v blocích. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ1205/Kombi01: Pá 20. 9. 11:00–12:50 učebna 57, Pá 4. 10. 11:00–12:50 učebna 57, Pá 18. 10. 11:00–12:50 učebna 57, Pá 8. 11. 11:00–12:50 učebna 57, Pá 22. 11. 11:00–12:50 učebna 57, Pá 6. 12. 11:00–12:50 učebna 57, R. Vogel
AJ1205/Prez01: Po 16:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), R. Vogel
Předpoklady
( AJ1102 Praktický jazyk 1B && AJ1204 Gramatika B && AJ1202 Fonetika a fonologie B )
Students can enroll Syntax A only after completing successfully the following subjects: Grammar A and Grammar B.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The goal of the course is to master modality including the two types of modality, intrinsic and extrinsic modality, and all kinds of non-finite verb forms, infinitives, gerunds and participles. Students are supposed to become acquainted with the analysis of the simple sentence, especially in contrast to their mother tongue, the Czech language. They also study some cohesive means, notably substitution and ellipsis. An important part of the course is the mastery of the four basic sentence types and their corresponding discourse functions. Finally, students are expected to master the semantics and grammar of adverbials.
Výstupy z učení
The students are expected: 1. to understand linguistic terms from the area of syntax and be able to explain them on concrete examples; 2. to understand the structure of the simple sentence and be able to analyze it; 3. to know how to express modality and condensation in the English sentence; 4. to be able to identify concrete syntactic features in the text and describe them while using appropriate linguistic terms.
Osnova
 • The simple sentence. Sentence elements and types of phrases. Two types of grammatical notation: tree diagrams and bracketing. The semantics and grammar of adverbials (four criteria for their classification). Four grammatical functions of adverbials (adjuncts, subjuncts, disjuncts and conjuncts). Sentence types and discourse functions. Pro-forms and ellipsis. Introduction to modal verbs. Two kinds of modality. Ability, permission, and possibility. Past activity, habit, refusal, etc. Expectation, assumption, and conclusion. Obligation, absence of obligation. Duty and arrangement, with non-fulfilment. Use of should for suggestions, opinions, feelings, etc. The infinitive. Types of infinitive. The -ing form as a gerund. Verbs taking a full infinitive or -ing (gerund). Verbs taking the infinitive or -ing (participle) according to meaning.
Literatura
  povinná literatura
 • CHALKER, Sylvia. A student's English grammar : workbook. Harlow: Longman, 1992. 186 s. ISBN 0582088194. info
 • GETHIN, Hugh. Grammar in context :proficiency level English. New edition. Harlow: Longman, 1996. 235 s. ISBN 0-17-556420-5. info
 • GREENBAUM, Sidney a Randolph QUIRK. A student's grammar of the English language. First published. Harlow: Longman, 1990. 490 stran. ISBN 0582059712. info
  doporučená literatura
 • DUŠKOVÁ, Libuše. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 2. vyd. Praha: Academia, 1994. 673 s. ISBN 8020004866. info
 • POVOLNÁ, Renata. Grammar. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 99 stran. ISBN 8021023112. info
 • LEECH, Geoffrey N., M. (Margaret) DEUCHAR a Robert HOOGENRAAD. English grammar for today : a new introduction. London: Macmillan, 1982. xvi, 224 p. ISBN 0-333-30643-0. info
Výukové metody
Mode of teaching: seminar The methods used in classes are mainly presentations of new and/or problematic grammatical issues by the teacher, followed by class discussions and questions from students, and various types of exercises from compulsory textbooks, including drills. As for homework, students are supposed to study in advance relevant chapters from their textbooks and translate sentences from Czech into English. Apart from that, students have to do various on-line tasks including quizzes designed particularly for their course.
Metody hodnocení
Students have to write one test and one translation (10 sentences) during the term and one final test at the end of the course to get a credit from Seminar to syntax A. They are expected to attend classes on a regular basis and score at least 70 per cent with all the tests. In case of more than three absences they will be tested also orally, i.e. they will be asked some theoretical questions by their teacher.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2884
Full-time students (Monday 16.00-17.50): moodl course available at http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2884 Combined students (Friday 11.00-12.50 or 13.00-14.50): moodl course available at http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2885
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/AJ1205