SP3066 Speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
75 % účast na semináři, samostudium odborné literatury
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou speciálněpedagogické diagnostiky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výstupy z učení
Očekávané výstupy: na konci kurzu budou studenti schopni se orientovat v základní problematice spec. ped. diagnostiky a na základě nabytých znalostí tyto aplikovat při diagnostice žáků s SVP.
Osnova
 • 1. Pojetí,předmět a vymezení diagnostiky ve speciální pedagogice 2. Základní kategorie diagnostických přístupů ve speciální pedagogice 3. Úkoly speciálně pedagogické diagnostiky v období kojeneckého a batolecího věku 4. Diagnostika v období předškolního věku 5. Diagnostika zralosti a připravenosti pro zahájení povinné školní docházky 6. Úkoly spec. ped. diagnostiky v období školního věku 7. Diagnostika rodinného prostředí 8. Diagnostika profesionální orientace 9. Hlavní úkoly spec. ped. diagnostiky v období dospělosti 10. Spec. ped. diagnostika v období stáří 11. Klasifikace diagnostických metod 12. Charakteristika klinických metod 13.Přehled oibecných a speciálních metod z hlediska spec. ped.diagnostiky 14. Hlavní oblasti diagnostiky ve spec. pedagogice 15. Diagnostika vybrtaných druhů postižení v období dětství 16. Specifika procesu diagnostiky v dětském věku
Literatura
  povinná literatura
 • SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 792 s. Studium. ISBN 978-80-7367-566-0. info
  doporučená literatura
 • PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Diagnostika ve speciální pedagogice : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 178 s. ISBN 9788073151423. info
  neurčeno
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko- psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Tišnov.: SURSUM, 2006. 300 s. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9. info
 • MONATOVÁ, Lili. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2000. 92 s. ISBN 8085931869. info
Výukové metody
teoretická příprava, on-line výuka
Metody hodnocení
Písemný test on-line, 20 otázek, pro splění musí student odpovědět správně 15 otázek
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SP3066