SP2009 Patopsychologie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 1 blok pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP2009/Kombi01: So 8. 10. 14:00–19:50 učebna 50, E. Řehulka
SP2009/Prez01: Čt 15:00–15:50 učebna 30, kromě Čt 27. 10., E. Řehulka
SP2009/Prez02: Po 14:00–14:50 učebna 1, kromě Po 24. 10., E. Řehulka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologické problematice nemocných a zdravotně postižených a v psychologii handicapu. Předmět je koncipován široce s využitím řady teoretických a praktických oborů zejména medicínských (psychiatrie, neurologie a další) a je zaměřen do speciální pedagogiky, psychologie, event. sociologie a ve svých cílech sleduje pomoc postiženým lidem a jejich uplatnění v životě. Navazuje na předmět Patopsychologie 1 a výrazně prohlubuje obsah tohoto předmětu.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu zná patopsychologickou problematiku hlavních postižení a handicapů a je schopen odborné spolupráce s lékaři a dalšími odborníky.
Osnova
 • Psychologie postižených, psychické zvláštnosti osobnosti jedinců s různými druhy postižení tělesného a duševního. Problematika odlišného životního stylu a sociální patologie. Somatická nemoc jako psychologický problém. Prožívání nemoci. Psychosomatika. Poruchy a onemocnění nervového systému a jejich psychologické důsledky. Epilepsie. Dětská mozková obrna. Postižení zrakové, sluchové, pohybové, komunikační handicap. Demence a mentální retardace. Schizofrenie a pervazivní vývojové poruchy. Afektivní, a asociativní poruchy. Úzkostné a posttraumatické poruchy. Poruchy příjmu potravy. Poruchy v oblasti sexuality. Sebepoškozování a suicidium. Poruchy osobnosti. Základní problematika sociální patologie s psychologickými a patopsychologickými důsledky.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 815 stran. ISBN 9788026206965. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 9788026202257. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese :variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9. info
  doporučená literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Stanislav ŠTECH. Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 230 s. ISBN 8071849294. info
 • OREL, Miroslav. Psychopatologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 263 s. ISBN 9788024737379. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava, samostudium.
Metody hodnocení
Písemný test.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Podrobné informace sdělí vyučující.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SP2009