SP2009 Patopsychologie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 1 blok pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP2009/Kombi01: So 30. 9. 8:00–13:50 učebna 50, V. Linhartová
SP2009/Prez01: každý sudý čtvrtek 9:00–10:50 učebna 50, V. Linhartová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologické problematice nemocných a zdravotně postižených a v psychologii handicapu. Předmět je koncipován široce s využitím řady teoretických a praktických oborů zejména medicínských (psychiatrie, neurologie a další) a je zaměřen do speciální pedagogiky, psychologie, event. sociologie a ve svých cílech sleduje pomoc postiženým lidem a jejich uplatnění v životě. Navazuje na předmět Patopsychologie 1 a výrazně prohlubuje obsah tohoto předmětu.
Výstupy z učení
Studující po absolvování předmětu zná patopsychologickou problematiku hlavních postižení a handicapů a je schopen odborné spolupráce s lékaři a dalšími odborníky.
Osnova
 • Psychologie lidí s postižením, odlišnosti psychologie osobnosti lidí s různými druhy postižení.
 • Problematika odlišného životního stylu a odlišnosti od sociálních norem společnosti
 • Somatická nemoc jako psychologický problém, prožívání nemoci, psychosomatika.
 • Poruchy a onemocnění nervového systému a jejich psychologické důsledky
 • Epilepsie, mozková obrna
 • Důsledky smyslového postižení a NKS v komunikaci. Sebevnímání a sebepojetí u lidí s postižením.
 • Mentální postižení, demence
 • Pervazivní vývojové poruchy
 • Afektivní a asociativní poruchy
 • Úzkostné a posttraumatické poruchy.
 • Poruchy příjmu potravy
 • Poruchy v oblasti sexuality. Gender a sexualita
 • Sebepoškozování a suicidium
 • Poruchy osobnosti
 • Schizofrenie a příbuzné poruchy
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 815 stran. ISBN 9788026206965. info
  doporučená literatura
 • Dětská klinická psychologie 4., přepracované a doplněné vydání. Edited by Dana Krejčířová - Pavel Říčan. 1. elektronické vydání. Grada, 2006. 1 online. ISBN 9788024710495. URL info
 • ROHWETTER, Angelika. Únava ze soucitu : jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích. Translated by Kateřina Prešlová. Vydání první. Praha: Portál, 2022. 167 stran. ISBN 9788026218913. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Stanislav ŠTECH. Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 230 s. ISBN 8071849294. info
 • BITTMANNOVÁ, Lenka, BITTMANN, Julius. A na mě nikdo nemá čas. 1.vyd. Pra
 • BŘEZINOVÁ, Jana. Já už nemůžu, paní učitelko.1.vyd.Praha: Pasparta.2022.100 s. ISBN 978-80-88429-28-9
 • KOLÁŘOVÁ, K. Jinakost - postižení - kritika: společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu : antologie textů z oboru disability studies. vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 581 s. ISBN 9788074190506.
  neurčeno
 • ALLPORT, G. W. O povaze předsudků. Praha : Prostor. 2004. ISBN 80-7260-125-3.
Výukové metody
Přednáška, skupinová interaktivní práce, samostudium.
Metody hodnocení
Písemný test s vícečetnými odpověďmi.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Podrobné informace sdělí vyučující.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SP2009