SP3040 Psychopedie – základy oboru

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3040/Kombi01: Pá 20. 10. 8:00–13:50 učebna 50, Pá 27. 10. 14:00–19:50 učebna 50, P. Sochor
SP3040/01: Po 11:00–12:50 učebna 35, P. Sochor
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: charakteristika mentálního postižení; etiologie, klasifikace a charakteristika jednotlivých stupňů mentálního postižení; demence; Downův syndrom; systém vzdělávání žáků s mentálním postižením; prevence, inkluze a poradenství.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět a vysvětlit termín mentální postižení; - použít informace o systému vzdělávání žáků s mentálním postižením; - předkládat odůvodněná rozhodnutí o zařazení žáků do systému vzdělávání a interpretovat své znalosti z oblasti Downova syndromu a demence.
Osnova
 • 1. Psychopedie jako vědní obor. 2. Charakteristika mentálního postižení. 3. Demence. 4. Zdánlivé mentální postižení. 5. Downův syndrom. 6. Etiologie mentálního postižení. 7. Klasifikace mentálního postižení. 8. Charakteristika jednotlivých stupňů mentálního postižení. 9. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s mentálním postižením. 10. Poradenské služby pro žáky s mentálním postižením. 11. Předškolní vzdělávání dětí s mentálním postižením. 12. Základní vzdělávání žáků s mentálním postižením. 13. Vzdělávání žáků s mentálním postižením v rámci profesní přípravy. 14. Další vzdělávání osob s mentálním postižením. 15. Zařízení sociálních služeb.
Literatura
  povinná literatura
 • Černá, M. a kol. (2015) Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Karolinum.
 • Bazalová, B. (2010) Psychopedie. In J. Pipeková (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky (s. 289-304). Brno: Paido.
 • Švarcová, I. (2011) Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: Portál.
 • Bendová, P., Zikl, P. (2011) Dítě s mentálním postižením ve škole. Praha: Grada.
 • Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2007) Psychopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Bazalová, B. (2014) Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál.
  doporučená literatura
 • Valenta, M., Müller, O. (2013) Psychopedie: teoretické základy a metodika. Praha: Parta.
Výukové metody
Seminář s aktivní účastí studentů. Plnění zadaných úkolů.
Metody hodnocení
Aktivní účast, písemný test. Plnění zadaných úkolů během semestru. Odevzdání anotace k publikaci s psychopedickou problematikou. Docházka: prezenční forma studia:75%, kombinovaná forma studia: 50%
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/specped
Upřesňující informace (aktualizovaný seznam literatury, okruhy atd.) budou sděleny vyučujícím na začátku semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SP3040