SP3174 Inkluzivní vzdělávání a role asistenta pedagoga u dětí a žáků se sluchovým postižením

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/1/0. 1 blok pro kombinované studium. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Kaválková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3174/Kombi01: So 11. 5. 8:00–13:50 učebna 53, P. Kaválková
SP3174/Prez01: každé liché pondělí 10:00–11:50 učebna 10; a Po 18. 3. 10:00–11:50 učebna 10, P. Kaválková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umět definovat náplň práce asistenta pedagoga u dětí a žáků/studentů se sluchovým postižením. Orientovat se v možnostech podpory dětí a žáků se sluchovým postižením v mateřských, základních a středních školách; umět odůvodnit potíže při čtení s porozuměním u osob s prelingvální sluchovou vadou a znát zvláštnosti jejich písemného projevu; orientovat se v důsledcích ztráty sluchu do oblasti vzdělávání.
Výstupy z učení
Student umí definovat specifika práce s dětmi a žáky se sluchovým postižením; orientuje se v možnostech podpory dětí a žáků v inkluzivním prostředí běžných školských zařízeních.
Osnova
  • Dítě se sluchovým postižením v mateřské škole. Žák se sluchovým postižením v základní škole. Individuální vzdělávací plán. Asistent pedagoga. Zásady správné komunikace s dítětem a žákem se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí. Bezdrátová technologie ve výuce. Komunikační, zážitkové a pojmové deníky. Český jazyk v komunikaci dětí a žáků se sluchovým postižením. Komunikace s rodiči. Legislativa.
Literatura
Výukové metody
teoretická příprava, praktická výuka, skupinová práce, individuální práce, diskuse
Metody hodnocení
Plnění průběžných úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP3174