NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M110/Kombi01: Pá 29. 9. 8:00–9:50 učebna 64, Pá 13. 10. 8:00–9:50 učebna 64, Pá 10. 11. 8:00–9:50 učebna 64, V. Janíková
NJ_M110/Prez01: každé sudé úterý 12:00–13:50 učebna 70, V. Janíková
NJ_M110/Prez02: každé liché úterý 12:00–13:50 učebna 70, V. Janíková
Předpoklady
keine Vorgaben
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 35/60, pouze zareg.: 1/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/60
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Das Ziel des Fachseminars ist es, das Konzept der Lernstrategien beim Fremdsprachenlernen näher zu bringen, über eigene Sprachlernstrategien reflektieren und die gewonnenen Erkenntnisse darauffolgend wieder in der Durchführung des Unterrichts umsetzen zu können.
Výstupy z učení
Die Studierenden sind fähig das Konstrukt der Lernstrategien zu erörten und diese auf die zentralen Fragen der Unterrichtsplanung im Fach DaF zu beziehen.
Osnova
 • Autonomes Fremdsprachenlernen Lerntypen Lernstrategien (kognitive und metakognitive: Sprachlernstrategien, Sprachgebrauchsstrategien) Gedächtnisstrategien Reflexion des eigenen Lernprozesses: Language learning awareness Lernstrategien als Unterrichtsinhalte Lernstrategien in modernen Lehrwerken
Literatura
  povinná literatura
 • BIMMEL, Peter. Lernerautonomie und Lernstrategien. Edited by Herrad Meese - Ute Rampillon. Berlin: Langenscheidt, 2000. 208 s. ISBN 3468496516. info
  doporučená literatura
 • METZIG, Werner a Martin SCHUSTER. Lernen zu lernen : Lernstrategien wirkungsvoll einsetzen. 8., aktualisierte Aufl. Heidelberg: Springer, 2010. 228 s. ISBN 9783642031120. info
 • KÜHNL, Iris. Vermittlung von Lernstrategien : Ist-Stand und Zukunftsperspektiven. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag (WVB), 2008. 197 s. ISBN 9783865733849. info
 • Handbuch Lernstrategien. Edited by Heinz Mandl - Helmut Felix Friedrich. Göttingen: Hogrefe, 2006. ix, 414. ISBN 3801718131. info
 • NEUNER-ANFINDSEN, Stefanie. Fremdsprachenlernen und Lernerautonomie : Sprachlernbewusstsein, Lernprozessorganisation und Lernstrategien zum Wortschatzlernen in Deutsch als Fremdsprache. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2005. 436 s. ISBN 3896769723. info
  neurčeno
 • WERNKE, Stephan. Aufgabenspezifische Erfassung von Lernstrategien mit Fragebögen : eine empirische Untersuchung mit Kindern im Grundschulalter. Münster: Waxmann, 2013. 300 s. ISBN 9783830928423. info
 • LEOPOLD, Claudia. Lernstrategien und Textverstehen : spontaner Einsatz und Förderung von Lernstrategien. Münster: Waxmann, 2009. 347 s. ISBN 9783830921967. info
 • PIEKARSKI, Witold. Lernstrategien als Instrument zur Autonomisierung der Lernenden im DaF-Unterricht : eine Perspektive der Lehrenden : [Magisterarbeit]. 1. Aufl. [Ravensburg]: GRIN, 2007. 102 s. ISBN 9783638840484. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Lernstrategien fördern die Lernerautonomie auch beim Fremdsprachenlernen. In Brünner Hefte für Germanistik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 68-76, 14 s. ISBN 80-210-3882-9. info
 • FILIPOVÁ, Pavla. Entwicklung von Lernstrategien bei der Wortschatzarbeit im Deutschunterricht. Edited by Věra Janíková. 2000. 62 s. info
Výukové metody
Analyse der Fachtexte, Diskussion, Präsentationen
Metody hodnocení
Präsentation einer praxisorientierten Aufgabe, 2 Hausaufgaben (2 Kredite) Präsentation einer praxisorientierten Aufgabe, 2 Hausaufgaben, Seminararbeit (4 Kredite)
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/NJ_M110