TI1017 Stroje a zařízení

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Stroje a zařízení se zaměřují na problematiku komplexnosti strojů a strojních zařízení. Obsahem předmětu je seznámení a propojení technické mechaniky se zřetelem na stavbu a provoz strojů. Důraz je kladen na seznámení se se základními fyzikálními principy a pojmy z oblasti statiky, dynamiky, kinematiky a pevnosti pružnosti. Tyto pojmy a principy z mechaniky strojů jsou doplněny o oblasti základů termomechaniky a hydromechaniky se zřetelem na vysvětlení funkce vodních a tepelných strojů. Jsou zmíněny trendy a novinky v oblasti strojů a strojního zařízení.
Porozumění principům technické mechaniky a stavbě strojů podporuje využívání těchto technických informací v praktickém životě. V technických oborech a ve vzdělávání je nezbytnou součástí přípravy odborníků v oblasti technického vzdělávání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- propojení technické mechaniky se zřetelem na stavbu a provoz strojů;
- analyzovat základní fyzikálními principy a pojmy z oblasti statiky, dynamiky, kinematiky a pevnosti pružnosti;
- vysvětlit funkci vodních a tepelných strojů;
- určit trendy a novinky v oblasti strojů a strojního zařízení;
Osnova
 • 1. úvod do strojů a zařízení, komplexnost technických systémů,
 • 2. stroje a zařízení - technická mechanika,
 • 3. úvod do statiky a kinematiky,
 • 4. úvod do dynamiky a pevnosti pružnosti,
 • 5. spoje (rozebíratelné a nerozebíratelné),
 • 6. strojní součásti a jejich použití,
 • 7. mechanické převody a jejich použití,
 • 8. teplo a tepelné stroje,
 • 9. zdroje energie a vodní stroje,
 • 10. stroje a zařízení okolo nás.
 • Sylabus přednášek:
 • 1. a 2. týden: Úvod do strojů a zařízení, komplexnost technických systémů, technická mechanika.
 • 3. až 5. týden: Úvod do statiky, kinematiky, dynamiky a pevnosti pružnosti.
 • 6. týden: Spoje, strojní součásti a jejich použití.
 • 7. a 8. týden: Mechanické převody a jejich použití.
 • 9. a 10. týden: Zdroje energie, tepelné a vodní stroje.
 • 11. a 12. týden: Stroje a zařízení okolo nás - novinky a nové technologie.
Literatura
  povinná literatura
 • ZELENÝ, Jiří. Stavba strojů - strojní součásti. Vyd. 2. Praha: Computer Press, 2003. Edice strojaře, 157 s. ISBN 80-7226-311-0.
 • KVASNICA, Jozef. Mechanika. Vyd. 2. Praha: Academia, 2004, 480 s. ISBN 80-200-1268-0.
 • ŘEŘÁBEK, Antonín. Stavba a provoz strojů - Strojní součásti 1 - Strojní součásti I. 1. vyd. Mníšek pod Brdy: Scientia, 2006, 214 s. ISBN 80-86960-02-1.
Výukové metody
přednášky, diskuse nad řešenou problematikou
Metody hodnocení
písemný test, ústní zkouška (vyžadována min. 50% úspěšnost v testu)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/TI1017