FJ1013 Jak psát závěrečnou práci ve francouzštině

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1013/01: každou lichou středu 9:00–10:50 učebna 56, kromě St 26. 10., V. Bakešová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se zabývá přípravou na psaní závěrečné práce z jakékoli disciplíny ve francouzském jazyce. Zahrnuje práci se stavebními prvky písemného projevu ve francouzštině, normy k bibliografickým odkazům, různé typy citací a strukturu závěrečné práce.
Výstupy z učení
Studenti se naučí používat dosažené znalosti ve francouzském písemném projevu, vypracovat projekt závěrečné práce, pracovat se správnými bibliografickými odkazy a strukturovat budoucí závěrečnou práci.
Osnova
 • Formální procedura přípravy závěrečné práce. Kultivace písemného projevu. Struktura závěrečné práce. Práce s bibliografickými údaji.
Literatura
  povinná literatura
 • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. 156 s. ISBN 9788026060741. info
  doporučená literatura
 • CISLARU, Georgeta, Monica VLAD a Chantal CLAUDEL. L'écrit universitaire en pratique : applications et exercices autocorrectifs, rédaction d'un mémoire, présentation Powerpoint. 2e édition. Bruxelles: De Boeck, 2011. 208 stran. ISBN 9782804165895. info
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X. PURL url info
 • GARNIER, Sylvie a Alan D. SAVAGE. Rédiger un texte académique en français : règles grammaticales, règles d'usage, exercices d'entraînement corrigés. Paris: Ophrys, 2011. xxi, 256. ISBN 9782708013001. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Aktivní účast (70%), seminární práce (viz níže Informace učitele).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Další informace k průběhu a ukončení předmětu studenti naleznou ve Studijních materiálech. Požadavky na seminární práci: Student vypracuje dokument o 5400 znacích včetně mezer (nemusí být původní), ve kterém bude aplikovat nejméně jeden příklad z každé následující položky: vložená citace kurzívou s uvozovkami a příslušným odkazem na autora a zdroj (bibliografická citace); citace pod textem menším písmem bez kurzívy a uvozovek s odsazením od levého okraje a příslušným odkazem na autora a zdroj (bibliografická citace); parafráze citace s příslušným odkazem na zdroj (bibliografická citace); bibliografická citace monografické publikace (tištěné knihy); bibliografická citace článku v odborném periodiku; bibliografická citace elektronického dokumentu; poznámka pod čarou; desetinné třídění kapitol a podkapitol; viz výše (voir plus haut) a viz níže nebo viz dále (voir plus bas); seznam použité literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/FJ1013