TI1011 Design a konstruování

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 4 h. konz./sem. (komb. stud.). 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Design a konstruování se zaměřuje na problematiku konstruování, montážních a demontážních prací. Obsahem předmětu je seznámení s konstrukčními, elektrotechnickými, elektronickými a robotickými stavebnicemi. Důraz je kladen na pochopení principů tvorby mostních konstrukcí. Seznámení se základy architektury mostů - nosník, příhradová konstrukce apod. a jejich využíváním v praxi (mostní konstrukce) a na ZŠ (modely mostů).
K lepšímu porozumění problematiky designu a konstruování je možné využít ICT prostředky pro prakticky orientovanou výuku a vhodné didaktické a počítačové hry se zaměřením na konstruování.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat problematiku konstruování, montážních a demontážních prací;
- pochopit princip práce s konstrukčními, elektrotechnickými, elektronickými a robotickými stavebnicemi;
- popsat trendy v oblasti architektury a mostních konstrukcí - historii mostů;
- vysvětlit princip tvorby mostních konstrukcí - nosník, příhradová konstrukce apod.;
- využívat ICT, didaktické a počítačové hry se zaměřením na konstruování;
Osnova
 • 1. práce montážní a demontážní,
 • 2. konstrukční stavebnice- návody, montáž a demontáž, tvořivá práce, didaktické hračky, skutečná zařízení,
 • 3. využití konstrukčních stavebnic,
 • 4. využití elektrotechnických, elektronických a robotických stavebnic,
 • 5. historie a současnost mostů a mostních konstrukcí,
 • 6. základy architektury mostů - nosník, příhradová konstrukce apod.,
 • 7. využití ICT prostředků v prakticky koncipované výuce,
 • 8. didaktické a počítačové hry se zaměřením na konstruování.
 • Sylabus seminářů:
 • 1. a 2. týden: Úvod do problematiky, práce montážní a demontážní.
 • 3. a 4. týden: Konstrukční stavebnice- návody, montáž a demontáž, tvořivá práce, didaktické hračky, skutečná zařízení.
 • 5. a 6. týden: Využití konstrukčních stavebnic, elektrotechnických, elektronických a robotických stavebnic.
 • 7. a 8. týden: Historie a současnost mostů a mostních konstrukcí, základy architektury mostů - nosník, příhradová konstrukce apod.
 • 9. a 10. týden: Využití ICT prostředků v prakticky koncipované výuce.
 • 11. a 12. týden: Didaktické a počítačové hry se zaměřením na konstruování.
Literatura
  povinná literatura
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika technické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 92 s. ISBN 8021026413. info
  doporučená literatura
 • MOŠNA, Václav. Krásné mosty České republiky. 1. české vyd. Praha: Slovart, c2012. ISBN 978-80-7391-617-6.
 • HAVELKA, Martin a Čestmír SERAFÍN. Konstrukční a elektrotechnická stavebnice ve výuce obecně technického předmětu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, 170 s. ISBN 80-244-0692-6.
 • KADLČÁK, Jaroslav a Jiří KYTÝR. Statika stavebních konstrukcí II. 2. vyd. Brno: VUTIUM, 2004. ISBN 80-214-2631-4.
Výukové metody
semináře, skupinový projekt a následná prezentace
Metody hodnocení
závěrečný projekt, seminární práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.