SP3100 Alternativní a augmentativní komunikace

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/4/0. 4 bloky pro kombinované studium. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michaela Plšková (cvičící)
Mgr. Kateřina Richterová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3100/Kombi01: Pá 23. 2. 16:00–19:50 učebna 53, So 13. 4. 8:00–11:50 učebna 55, So 20. 4. 8:00–11:50 učebna 55, M. Plšková, K. Richterová
SP3100/Prez01: Út 16:00–19:50 učebna 51, M. Plšková, K. Richterová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenta seznámit s problematikou alternativní a augmentativní komunikace, cílovou skupinou uživatelů a charakteristikou komunikační systémů užívaných v naší i zahraniční praxi, včetně problematiky výběru vhodného komunikačního systému.
Výstupy z učení
student má přehled o možnostech využití systémů AAK a jejich klasifikaci, systémech užívaných v naší praxi;
• zná principy komunikace prostřednictvím systémů AAK, facilitačních technikách;
• orientuje se v oblastech, které je třeba zhodnotit při výběru vhodného komunikačního systému.
Osnova
 • Vymezení problematiky AAK, dělení a klasifikace systémů. Charakteristika a cílová skupina uživatelů.
 • • Komunikační pas a jeho skladba.
 • • Charakteristika a využití systémů – piktogramy, komunikační deník a tabulka.
 • • Charakteristika a využití systému – Znak do řeči.
 • • Charakteristika a využití systémů VOKS.
 • • Charakteristika a využití systémů – sociální a globální čtení.
 • • Technické pomůcky a software užívaný v oblasti alternativní a augmentativní komunikace.
 • • Případové studie – ukázky aplikace systémů AAK u dětí a žáků.
 • • Případové studie – ukázky aplikace systémů AAK u dospělých.
 • • Problematika výběru vhodného komunikačního systému. Možnosti facilitace – komunikace s uživatelem AAK.
 • • Využití simulačních pomůcek k rozvoji kompetencí studentů v oblasti logopedické intervence u dětí, žáků s narušenou komunikační schopností.
 • • Koncepce pomůcek AAK – komunikační deníky a tabulky.
 • • Prezentace pomůcek, diskuse.
Literatura
  povinná literatura
 • BOČKOVÁ, Barbora. Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace : Učební text. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7896-3. URL info
  doporučená literatura
 • ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 150 stran. ISBN 9788026207160. info
 • JANOVCOVÁ, Zora. Alternativní a augmentativní komunikace : učební text. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 52 s. ISBN 9788021051867. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, praktická cvičení.
Metody hodnocení
1. Písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí testu je 75% správných odpovědí)
2. Ústní zkouška spojená s prezentací AAK pomůcky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP3100