BOČKOVÁ, Barbora. Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace : Učební text. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-7896-3. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace : Učební text
Název česky Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace : Učební text
Název anglicky Selected chapters of augmentative and alternative communication
Autoři BOČKOVÁ, Barbora.
Vydání 1., elektronické vyd. Brno, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
ISBN 978-80-210-7896-3
Klíčová slova česky alternativní a augmentativní komunikace, systémy alternativní a augmentativní komunikace, dělení systémů AAK, systémy s pomůckami, systémy bez pomůcek, výběr komunikačního systému
Klíčová slova anglicky alternative and augmentative communication, systems of alternative and augmentative communication, classification of AAC systems, aided systems, unaided systems, choice of communication system
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 29. 2. 2016 12:52.
Anotace
Učební text "Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace" je určen studentům speciální pedagogiky, především specializace logopedie. V textu je uvedeno základní vymezení problematiky AAK – dělení systémů, nastíněn je postup aplikace i výběru vhodného komunikačního systému a také strategie, které lze v komunikaci s uživatelem AAK využít. Druhou část textu tvoří charakteristika vybraných systémů, s nimiž se setkáváme v naší i zahraniční praxi, doplněná o obrázky, schémata a internetové odkazy, které mohou čtenáři při studiu využít.
Anotace anglicky
The text "Selected chapters of augmentative and alternative communication" is designed for students of special education, primarily of the speech therapy specialization. The text presents the basic definition of the AAC problematice – the classification of the AAC systems, an outline of the application process and selection of suitable communication system, the strategies that can be use in communication with the AAC user. The second part includes characteristics of selected systems encountered in our practice and abroad, accompanied by pictures, diagrams and internet links that readers can use in the studies.
VytisknoutZobrazeno: 17. 4. 2024 07:34