FJ1014 Jazyková cvičení - francouzština 1

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1014/01: Po 8:00–9:50 učebna 53, V. Bakešová
Předpoklady
Kurz předpokládá počáteční úroveň receptivních i produktivních dovedností na úrovni A2+.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na základě učebnice Allez hop! francouzština pro každého a dalších materiálů se sjednocují a upevňují jazykové znalostí studentů. Jsou představeny gramatické a lexikální struktury v učebnici, ty jsou dále více procvičovány v předmětu Praktický jazyk 1 na různých komunikativních situacích prostřednictvím doplňujících cvičení, která jsou zaměřena na rozvoj receptivních a produktivních dovedností a na ústní interakci. Předmět reaguje na aktuality z dané jazykové oblasti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen: porozumět článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, analyzovat gramatické struktury, účastnit se rozhovoru plynule a spontánně, aktivně se zapojit do diskuse o známých tématech, napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace.
Osnova
 • Gramatika, slovní zásoba, frazeologie a práce s texty na základě lekcí v učebnici a doplňkových dokumentů (soudobé materiály dle aktuálního dění).
Literatura
  povinná literatura
 • BEKOVÁ, Jarmila, Marion BÉRARD, Alexandra KOZLOVÁ a Radim ŽATKA. Allez hop! : francouzština pro každého. Illustrated by Michaela Jelenová. 2., upravené vydání. Brno: Edika, 2017. 242 stran. ISBN 9788026611318. info
 • HENDRICH, Josef, Otomar RADINA a Jaromír TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. 3. přeprac. vyd., 1. vyd. v. Plzeň: Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8. info
  doporučená literatura
 • POUČOVÁ, M. & VIVES, J. (2012). Tvary passé composé francouzských pravidelných a nepravidelných sloves. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/dril/manage
 • ARTUS, G., GAJDUŠKOVÁ, S., POUČOVÁ, M., & PROCHÁZKOVÁ, I. (2013) Jazyková cvičení FJBP_JC. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/dril/manage
 • ABRY, Dominique a Marie-Laure CHALARON. La grammaire des premiers temps B1-B2. Nouvelle édition. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2015. 317 stran. ISBN 9782706122842. info
 • MILIČKOVÁ, Ladislava. 223 cvičení z francouzské mluvnice s klíčem. Brno: MC nakladatelství, 1994. 79 s. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, konzultace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky k ukončení předmětu: 2 průběžné testy s min. průměrnou úspěšností 70 %; opravný termín zahrnuje test ze všech probraných lekcí, úspěšnost min. 70 %.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/FJ1014