FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1018/01: Út 12:00–13:50 učebna 55, Z. Schejbalová
Předpoklady
FJ1014 Jazyková cvičení 1 && FJ1016 Jazyková cvičení 2
Třetí část kurzu praktického jazyka předpokládá počáteční úroveň receptivních dovedností B1 a úroveň produktivních dovedností také B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz klade důraz na francouzský jazyk v kontextu sociálním a kulturním prostřednictvím cvičení, která aplikují gramatické a lexikální struktury na různých komunikativních situacích. Vyučuje se nadále podle učebnice Francouzština pro pokročilé A. Tionové (lekce 10-17). Problematiku jednotlivých lekcí dále prohlubuje a procvičuje předmět Praktický jazyk 3.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen: porozumět delším promluvám a přednáškám, článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, pokud téma dostatečně zná, účastnit se rozhovoru plynule a spontánně, aktivně se zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory; napsat pojednání nebo zprávy předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor.
Osnova
 • Gramatika, slovní zásoba, frazeologie a práce s texty na základě lekcí v učebnici a níže uvedených dokumentů.
Literatura
  povinná literatura
 • Pellat, J.-Ch., Fonvielle, S. (2018). Le Grevisse de l'enseignant: 1000 exercices de grammaire. Paris: Magnard.
 • PRAVDOVÁ, Marie. Francouzština pro pokročilé samouky. 1. vyd. Voznice: Leda, 2012. 587 s. ISBN 9788073351304. info
 • HENDRICH, Josef, Otomar RADINA a Jaromír TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. 3. přeprac. vyd., 1. vyd. v. Plzeň: Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8. info
  doporučená literatura
 • GREGOIRE, M., MERLO, G. Exercices communicatifs de la Grammaire progressive du français. 1. vyd. Paris : CLE International, 1998. 191 s. ISBN 209-033860-1.
 • Bertini, J. (2016). Grammaire active: B2: références et exercices de grammaire franҫaise. Recanati: Eli.
 • DESCOTES-GENON, Ch. a kol. LExercisier. 1. vyd. Grenoble : PUG, 1999. 335. ISBN 2-7061-0451-1.
 • LAZAR, Jan. Exercices de grammaire. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2014. 86 s. ISBN 9788073687977. info
 • NOVOTNÁ, Miroslava. Jazyková cvičení z francouzštiny s klíčem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. 85 s. ISBN 978-80-210-4994-9. info
 • TIONOVÁ, Alena. Francouzština pro pokročilé. Vyd. 1. Praha: LEDA, 2000. 526 s. ISBN 8085927802. info
 • KRSKOVÁ, Naděžda. Stručný nástin francouzské gramatiky I (morfologie). Brno: PedF MU, 1999. 87 s. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Průběžná kontrola: Během semestru studenti píší překlady na prověření svých znalostí. Ukončení: zápočet. Požadavky k ukončení předmětu: Studenti píší jeden test ze všech probraných lekcí a musejí získat min. 70%.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
Povinná literatura: Pravdová M. Francouzština pro pokročilé samouky. 1. vyd. Voznice: Leda, 2012. 587 s. ISBN 9788073351304.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/FJ1018