NOVOTNÁ, Miroslava. Jazyková cvičení z francouzštiny s klíčem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. 85 s. ISBN 978-80-210-4994-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jazyková cvičení z francouzštiny s klíčem
Název anglicky Exercises of the French language with the key
Autoři NOVOTNÁ, Miroslava.
Vydání 1. vyd. Brno, 85 s. 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Další údaje
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-4994-9
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Monika Foltánová, učo 55307. Změněno: 6. 9. 2011 14:07.
Anotace
Skripta jsou určena pro studenty 1. a 2. ročníku „Lektorství cizího jazyka – francouzský jazyk“ a „Pedagogického asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy“. Procvičovací soubory jsou rozděleny do čtyř částí, z nichž každá představuje náplň látky probrané v prvním až čtvrtém semestru. Lekce v souboru odpovídají lekcím v učebnici Aleny Lionové Francouzština pro pokročilé. Cvičení jsou zaměřena na prověření znalostí a dovedností v těchto oblastech: gramatika, lexikologie, syntax a porozumění cizojazyčnému textu. Studenti se na základě těchto skript mohou důsledněji připravovat jak na testy potřebné k zápočtům a ke zkouškám, tak i na závěrečnou písemnou bakalářskou státní zkoušku.
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 12:23