FJ1022 Jazyková cvičení - francouzština 5

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1022/01: St 10:00–11:50 respirium (4. nadzemní podlaží), P. Suquet
Předpoklady
FJ1014 Jazyková cvičení 1 && FJ1016 Jazyková cvičení 2 && FJ1018 Jazyková cvičení 3 && FJ1020 Jazyková cvičení 4
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení komunikační kompetence studentů na úrovní B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti si upevňují osvojené komunikační kompetence (lingvistické, sociolingvistické a pragmatické), pracují s texty a jsou schopni aktivně vyhledávat i používat gramatické i syntaktické jevy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen porozumět delším promluvám a přednáškám, článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy. Student je rovněž schopen aplikovat veškerou gramatiku probíranou v rámci celého bakalářského studia v praxi.
Osnova
 • Práce s vybranými texty.
Literatura
  povinná literatura
 • Heu, É., Mabilat, J.-J. (2015). Edito. Niveau B2. 3e édition. Didier.
 • ABBADIE, Christian, Bernadette CHOVELON a Marie-Hélene MORSEL. L'expression française : écrite et orale. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2003. 84 s. ISBN 2706110554. info
  doporučená literatura
 • MERCIER-LECA, Florence. 35 questions de grammaire française. Malakoff: Armand Colin, 2019. 331 stran. ISBN 9782200624712. info
 • CAQUINEAU-GÜNDÜZ, Marie-Pierre. Les 500 exercices de grammaire : niveau B2 : [avec corrigés]. Paris: Hachette, 2007. 256 s. ISBN 9782011554383. info
Výukové metody
Séminaire, grammaire, compréhension écrite, compréhension orale.
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška Splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Závěrečný test na ukončení jazykových cvičení (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/FJ1022