FJ1022 Jazyková cvičení - francouzština 5

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1022/01: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 12:00–13:50 učebna 67, L. Canal
Předpoklady
FJ1014 Jazyková cvičení 1 && FJ1016 Jazyková cvičení - francouzština 2 && FJ1018 Jazyková cvičení 3 && FJ1020 Jazyková cvičení - francouzština 4
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení komunikační kompetence studentů na úrovní B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti si upevňují osvojené komunikační kompetence (lingvistické, sociolingvistické a pragmatické), pracují s texty a jsou schopni aktivně vyhledávat i používat gramatické i syntaktické jevy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen porozumět delším promluvám a přednáškám, článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy. Student je rovněž schopen aplikovat veškerou gramatiku probíranou v rámci celého bakalářského studia v praxi.
Osnova
  • Práce s vybranými texty.
Literatura
    povinná literatura
  • BRILLANT, Corina. Le nouvel édito : niveau B2 : méthode de français. 2. éd. Paris: Didier, 2010. 223 s. ISBN 9782278066575. info
    doporučená literatura
  • BAZOU, V. , BRILLANT, C., RACINE, R., SCHENKER, J. Édito. Paris: Didier, 2010. ISBN 9782278066575.
  • SIRÉJOLS, Évelyne a Pierre CLAUDE. Grammaire : le nouvel entraînez-vous avec 450 nouveaux exercices. Paris: CLE International, 2001. 224 s. ISBN 2090338334. info
Výukové metody
Séminaire, grammaire, compréhension écrite, compréhension orale.
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška Splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Závěrečný test na ukončení jazykových cvičení (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.