FJ1022 Jazyková cvičení - francouzština 5

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1022/01: St 11:00–12:50 učebna 67, kromě St 26. 10., P. Suquet
Předpoklady
FJ1014 Jazyková cvičení 1 && FJ1016 Jazyková cvičení 2 && FJ1018 Jazyková cvičení 3 && FJ1020 Jazyková cvičení 4
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení komunikační kompetence studentů na úrovní B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti si upevňují osvojené komunikační kompetence (lingvistické, sociolingvistické a pragmatické), pracují s texty a jsou schopni aktivně vyhledávat i používat gramatické i syntaktické jevy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen porozumět delším promluvám a přednáškám, článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy. Student je rovněž schopen aplikovat veškerou gramatiku probíranou v rámci celého bakalářského studia v praxi.
Osnova
  • Práce s vybranými texty.
Literatura
    povinná literatura
  • Heu, É., Mabilat, J.-J. (2015). Edito. Niveau B2. 3e édition. Didier.
    doporučená literatura
  • Mercier-Leca, F. (2019). 35 questions de grammaire française. Armand Colin.
  • SIRÉJOLS, Évelyne a Pierre CLAUDE. Grammaire : le nouvel entraînez-vous avec 450 nouveaux exercices. Paris: CLE International. 224 s. ISBN 2090338334. 2001. info
Výukové metody
Séminaire, grammaire, compréhension écrite, compréhension orale.
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška Splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Závěrečný test na ukončení jazykových cvičení (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.