SPDC006 Stáž v zahraničí

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům doktorského studia s cílem získání zkušeností a odborných kontaktů ze zahraničních vysokých škol a institucí. Účelem je prohloubení vědomostí souvisejících s přípravou disertační práce, případně zkušenosti s výzkumem v mezinárodním týmu; prohloubení odborných a jazykových dovedností.
Výstupy z učení
Student si rozšíří odborné znalosti ze speciální a inkluzivní pedagogiky v mezioborových souvislostech v zahraničí. Zvýší si kompetence v oblastech spolupráce na vědeckých projektech, prezentace vlastního výzkumu v mezinárodním pedagogickém prostoru práce. Seznámí se se systémem výuky uplatňovaným v jiných zemích; naváže odborné kontakty s perspektivou možné spolupráce v budoucnu.
Osnova
  • Zahraniční stáž může být naplněna různými formami a více aktivitami. Celkový pobyt v zahraničí je minimálně 7 týdnů. Preferovány jsou dlouhodobější studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programu ERASMUS+. Možné jsou i zahraniční konference, mezinárodní projekty výzkumného charakteru, zahraniční letní školy atd. Pro uznání předmětu je potřeba souhlas školitele studenta a garanta předmětu.
Literatura
    doporučená literatura
  • Internationalisation of higher education and global mobility. Edited by Bernhard Streitwieser. Oxford: Symposium Books, 2014. 320 s. ISBN 9781873927427. info
  • BROOKS, Rachel a Johanna L. WATERS. Student mobilities, migration and the internationalization of higher education. First published. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. ix, 196. ISBN 9780230578449. info
  • European and national policies for academic mobility : linking rhetoric, practice and mobility trends. Edited by Irina Ferencz - Bernd Wächter. Bonn: Lemmens, 2012. 240 s. ISBN 9783868560053. info
Výukové metody
Výukové metody závisejí na typu programu a na podmínkách hostující instituce. Zahrnuje přednášky, teoretickou přípravu, semináře, individuální přípravu pod odborným vedením, přednášky, prezentace, práci na disertačním projektu.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Je nutná konzultace se školitelem před výjezdem do zahraničí.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Na daný semestr si studenti nepřerušují studium.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPDC006