SP3030 Etopedie – základy oboru

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Petra Dvořáčková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Ondřej Ling (přednášející)
Mgr. Hana Moravčíková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Monika Nejezchlebová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Petra Pírková (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Veronika Kolková (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3030/Kombi01: Pá 23. 2. 8:00–13:50 učebna 30, Pá 1. 3. 8:00–13:50 učebna 30, O. Ling
SP3030/Prez01: Út 18:00–19:50 učebna 50, O. Ling
Předpoklady
-
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s konceptem inkluzivních přístupů k edukaci dětí v riziku poruch chování a s poruchami emocí a chování. Po úspěšném absolvování by studenti měli být schopni uchopit danou problematiku z hlediska vývoje poruchy emocí a chování a též by měli být schopni analyzovat její dopady do života a budoucnosti dítěte a jeho okolí.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování by studenti měli být schopni uchopit danou problematiku z hlediska vývoje poruchy emocí a chování a též by měli být schopni analyzovat její dopady do života a budoucnosti dítěte a jeho okolí.
Osnova
 • Etopedie v systému speciální pedagogiky. Inkluzivní přístup.
 • Porucha emocí a chování (PECh) a její dynamika.
 • Definice PECh v kontextu kvality života.
 • PECh a její důsledky - speciální vzdělávací (edukační) potřeby.
 • PECh ve výuce a učení.
 • Podpora dítěte s PECh v podmínkách školy. Individuální a systémová podpora, posilování a provázení dítěte v riziku.
 • Systém školských zařízení institucionální výchovy a preventivně výchovné péče.
Literatura
  povinná literatura
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 136 s. ISBN 9788021045736. 2008. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Úvod do etopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury. 127 s. ISBN 9788073151669. 2008. info
  doporučená literatura
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 193 s. ISBN 978-80-210-6134-7. 2012. info
 • HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál. 286 s. ISBN 9788073676285. 2009. info
 • HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 1. Praha: Portál. 228 s. ISBN 8071788880. 2004. info
 • ELLIOTT, Julian a Maurice PLACE. Dítě v nesnázích : prevence, příčiny, terapie. Translated by Jaroslava Kubátová - Jiří Štěpo. Vydání 1. Praha: Grada Publishing. 206 stran. ISBN 8024701820. 2002. info
 • PELIKÁN, Jiří. Pomáhat být : otevřené otázky teorie provázející výchovy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum. 159 s. ISBN 9788024603452. 2002. info
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova pro život. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství. 108 s. ISBN 80-85866-23-4. 1997. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Seminář. Samostudium.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, seminární práce. Poměr 60%:40%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP3030