HV016 Základy sbormistrovství 1

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D. (cvičící)
Garance
MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV016/01: Čt 10:00–11:50 učebna 43, E. Tomaštík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu je budování schopnosti technicky ovládat: - taktovací schémata dvoudobých až osmidobých taktů s variantami - technické zvládnutí typů předtaktí - různé typy korun - schopnost dirigentským gestem vyjádřit vývoj dynamiky - dva základní typy gest: rytmické a kantilenové - zapojení paže, předloktí a zápěstí jako součást dirigentského výrazu
Výstupy z učení
schopnost ovládat: - taktovací schémata dvoudobých až osmidobých taktů s variantami - technické zvládnutí typů předtaktí - typy korun - schopnost dirigentským gestem vyjádřit vývoj dynamiky - dva základní typy gest: rytmické a kantilenové - zapojení paže, předloktí a zápěstí jako součást dirigentského výrazu
Osnova
  • Schopnost ovládat následující dovednosti a jejich aplikace na interpretaci konkrétního repertoáru - výběru ze sbírky Ukvalské písně L. Janáčka - taktovací schémata dvoudobých až osmidobých taktů s variantami - technické zvládnutí typů předtaktí - typy korun - schopnost dirigentským gestem vyjádřit vývoj dynamiky - dva základní typy gest: rytmické a kantilenové - zapojení paže, předloktí a zápěstí jako součást dirigentského výrazu.
Literatura
  • Janáček, Leoš. Ukvalské písně. Praha 1949.
Výukové metody
praktická disciplína, procvičování, testování
Metody hodnocení
Student prezentuje zvládnutí - hru partitury a dirigování - vybrané skladby ze sbírky L. Janáčka Ukvalské písně.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/HV016