SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Alena Baslerová (cvičící)
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Fico (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (cvičící)
Mgr. Tereza Hrušková (cvičící)
Mgr. Klára Jonášová (cvičící)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Kučerová (cvičící)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adéla Lokajová (cvičící)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek (cvičící)
Mgr. Veronika Mavrogiannopoulou Lapšanská (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Katarína Šafárová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Šimková (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6001/01: každé sudé pondělí 10:00–11:50 učebna 34, J. Lukas, L. Škarková
SZ6001/02: každou sudou středu 10:00–11:50 učebna 34, J. Bradová, T. Kohoutek
SZ6001/03: každé sudé úterý 13:00–14:50 učebna 11, J. Krása, E. Trnová
SZ6001/04: každé sudé úterý 15:00–16:50 učebna 54, J. Krása, E. Trnová
SZ6001/05: každou sudou středu 12:00–13:50 učebna 34, A. Bendová, T. Kohoutek
SZ6001/06: každou sudou středu 14:00–15:50 učebna 34, R. Pospíšil, T. Škubalová
SZ6001/07: každou sudou středu 16:00–17:50 učebna 34, R. Pospíšil, T. Škubalová
SZ6001/08: každou sudou středu 10:00–11:50 učebna 38, R. Pospíšil, K. Šafárová
SZ6001/09: každé sudé úterý 14:00–15:50 učebna 39, K. Dundálková, J. Lukas
SZ6001/10: každé sudé pondělí 12:00–13:50 učebna 38, J. Lukas, G. Šimková
SZ6001/11: každé sudé pondělí 15:00–16:50 učebna 42, M. Fico, T. Hrušková
SZ6001/12: každé sudé pondělí 17:00–18:50 učebna 41, M. Fico, T. Hrušková
SZ6001/13: každé sudé úterý 16:00–17:50 učebna 39, A. Lokajová, T. Mariánek
SZ6001/14: každé sudé úterý 18:00–19:50 učebna 38, A. Lokajová, T. Mariánek
SZ6001/15: každou sudou středu 12:00–13:50 učebna 39, K. Dundálková, K. Jonášová
SZ6001/16: každé liché pondělí 10:00–11:50 učebna 34, kromě Po 24. 10., J. Lukas, L. Škarková
SZ6001/17: každou lichou středu 10:00–11:50 učebna 34, kromě St 26. 10., J. Bradová, T. Kohoutek
SZ6001/18: každé liché úterý 13:00–14:50 učebna 11, kromě Út 25. 10., J. Krása, E. Trnová
SZ6001/19: každé liché úterý 15:00–16:50 učebna 54, kromě Út 25. 10., J. Krása, E. Trnová
SZ6001/20: každou lichou středu 12:00–13:50 učebna 34, kromě St 26. 10., A. Bendová, T. Kohoutek
SZ6001/21: každou lichou středu 14:00–15:50 učebna 34, kromě St 26. 10., R. Pospíšil, T. Škubalová
SZ6001/22: každou lichou středu 16:00–17:50 učebna 34, kromě St 26. 10., R. Pospíšil, T. Škubalová
SZ6001/23: každou lichou středu 10:00–11:50 učebna 38, kromě St 26. 10., R. Pospíšil, K. Šafárová
SZ6001/24: každé liché úterý 14:00–15:50 učebna 39, kromě Út 25. 10., K. Dundálková, J. Lukas
SZ6001/25: každé liché pondělí 12:00–13:50 učebna 38, kromě Po 24. 10., J. Lukas, G. Šimková
SZ6001/26: každé liché pondělí 15:00–16:50 učebna 42, kromě Po 24. 10., M. Fico, T. Hrušková
SZ6001/27: každé liché pondělí 17:00–18:50 učebna 41, kromě Po 24. 10., M. Fico, T. Hrušková
SZ6001/28: každé liché úterý 16:00–17:50 učebna 39, kromě Út 25. 10., A. Lokajová, T. Mariánek
SZ6001/29: každé liché úterý 18:00–19:50 učebna 38, kromě Út 25. 10., A. Lokajová, T. Mariánek
SZ6001/30: každou lichou středu 12:00–13:50 učebna 39, kromě St 26. 10., K. Dundálková, K. Jonášová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6601 Introduction to Education and Psychology (Seminar) )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 790 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 763/790, pouze zareg.: 0/790, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/790
Mateřské obory/plány
předmět má 62 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má studentům:
 • sloužit k orientaci při vstupu především do praktické problematiky učitelské a asistentské profese.

 • V návaznosti na přednášky z Úvodu do pedagogiky a psychologie je cílem:
 • prohloubit některá z témat, které jsou relevantní pro učitele a asistenty pedagoga.

 • Na úrovni konkrétních úkolů by měl předmět podporovat komplexnější chápání problémů jak z hlediska psychologie, tak i pedagogiky. Na seminářích bude probíhat řízená diskuse na základě zadaného textu (po domácí přípravě). V rámci přípravy na semináře budou využívány některé jednoduché diagnostické nástroje, které si studenti vyzkoušejí sami na sobě. Výsledky těchto metod mohou studenti využít jako součást studentského portfolia.

  Výstupy z učení
 • Student se učí reflektovat sám sebe, své působení ve výchovně-vzdělávacím procesu, potřeby žáků a výchovně-vzdělávací proces.
 • Student rozumí pojmu sebereflexe a významu sebereflexe v profesi učitele a asistenta pedagoga.
 • Dokáže vyhledat pedagogické a psychologické publikace a porozumět jim.
 • Student dokáže vytvořit krátký odborný text, umí citovat dle citační normy APA.
 • Dokáže vymezit pedagogiku a psychologii a kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či učitele.
 • Osnova
  • 1.-2. Seznámení, očekávání a potřeby studentů, motivační video, diskuse k videu.
  • 3.-4. Proces výchovy a vzdělávání: charakteristiky, významy, vlastní zkušenosti. Temperament a výchova – formulace doporučení pro učitele na základě výsledků z testu temperamentu a na základě vlastních zkušeností.
  • 5.-6. Využitelnost poznatků pedagogiky a psychologie v učitelské a asistentské profesi – příklady. Aktuální témata pedagogických profesí (např. standard učitele aneb kdo je dobrý učitel?).
  • 7.-8. Učitel – jeho profese, identita a vývoj. Konfrontace s výzkumným sdělením. Sebereflexe učitele (studenta učitelství) – reflexe výchovně-vzdělávacího procesu a vlastní role v něm.
  • 9.-10. Tvorba profesního portfolia studenta učitelství (asistenta pedagoga, učitele).
  • 11.-12. Pedagogika jako věda - interaktivní práce s výzkumným textem. Psychologie jako věda - srovnání populárního článku s odborným. Znaky odborného textu.
  Literatura
   povinná literatura
  • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualizované a doplně. Praha: Portál, 2009. 481 stran. ISBN 9788073675035. info
  • VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. 2007. ISBN 978-80-247-1734-0. info
  • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 9788024608419. info
   doporučená literatura
  • Úvod do pedagogiky
  • ZIMBARDO, Philip G. Moc a zlo : sociálně psychologický pohled na svět. Edited by Jiří Fiala - Martina Klicperová-Baker. Praha: Moraviapress, 2005. 199 s. ISBN 8086181804. info
  • ATKINSON, Rita L. Hilgard's introduction to psychology. Edited by Carolyn D. Smith. 13th ed. Fort Worth: Harcourt College, 2000. xxiii, 768. ISBN 015508044X. info
  • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 269 s. ISBN 8071783994. info
  • JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido, 1997. 108 s. ISBN 80-85931-39-7. info
  Výukové metody
 • diskuse
 • skupinová práce
 • domácí práce
 • Metody hodnocení
  Zápočet:
 • min. 70% aktivní účast na realizovaných seminářích
 • prezentace vybraného tématu
 • vypracování semestrální práce (témata: 1. Jak si představuji dobrého učitele; 2. Kritické zhodnocení odborného a populární textu)
 • Další komentáře
  Studijní materiály
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SZ6001