SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Ďulíková (cvičící)
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Fico (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (cvičící)
Mgr. Tereza Hrušková (cvičící)
Mgr. Laura Jakalová (cvičící)
Mgr. Jitka Jeklová (cvičící)
Mgr. Klára Jonášová (cvičící)
Mgr. Miroslav Jurčík (cvičící)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Kučerová (cvičící)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Navrátilová, DiS., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Sklepníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Šimková (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adéla Švestková (cvičící)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (cvičící)
Mgr. Natálie Wollerová (cvičící)
Mgr. Petra Zemánková (cvičící)
PhDr. Katarína Zvončáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6001/01: každé sudé pondělí 10:00–11:50 učebna 42, J. Lukas, L. Škarková
SZ6001/02: každé sudé pondělí 13:00–14:50 učebna 42, M. Jurčík, A. Švestková
SZ6001/03: každé sudé pondělí 15:00–16:50 učebna 34, J. Bradová, A. Švestková
SZ6001/04: každé sudé pondělí 17:00–18:50 učebna 42, M. Fico, N. Wollerová
SZ6001/05: každou lichou středu 9:00–10:50 učebna 39, J. Jeklová, G. Šimková
SZ6001/06: každé sudé úterý 13:00–14:50 učebna 58, J. Krása, E. Trnová
SZ6001/07: každé sudé úterý 15:00–16:50 učebna 64, J. Krása, E. Trnová
SZ6001/08: každé sudé úterý 14:00–15:50 učebna 34, A. Bendová, L. Jakalová
SZ6001/09: každé sudé úterý 12:00–13:50 učebna 34, T. Kohoutek, J. Navrátilová
SZ6001/10: každé sudé úterý 16:00–17:50 učebna 32, L. Jakalová, M. Jurčík
SZ6001/11: každé sudé úterý 18:00–19:50 učebna 41, M. Jurčík, N. Wollerová
SZ6001/12: každou sudou středu 9:00–10:50 učebna 57, K. Jonášová, G. Šimková
SZ6001/13: každou sudou středu 11:00–12:50 učebna 64, K. Dundálková, K. Jonášová
SZ6001/14: každou sudou středu 14:00–15:50 učebna 38, R. Pospíšil, T. Škubalová
SZ6001/15: každou sudou středu 16:00–17:50 učebna 34, R. Pospíšil, T. Škubalová
SZ6001/16: každé liché pondělí 10:00–11:50 učebna 42, K. Dundálková, J. Lukas
SZ6001/17: každé liché pondělí 13:00–14:50 učebna 42, M. Jurčík, A. Švestková
SZ6001/18: každé liché pondělí 15:00–16:50 učebna 34, J. Bradová, J. Sklepníková
SZ6001/19: každé liché pondělí 17:00–18:50 učebna 42, M. Fico, N. Wollerová
SZ6001/20: každou lichou středu 11:00–12:50 učebna 39, J. Jeklová, G. Šimková
SZ6001/21: každé liché úterý 13:00–14:50 učebna 58, J. Krása, E. Trnová
SZ6001/22: každé liché úterý 15:00–16:50 učebna 64, L. Ďulíková, J. Krása
SZ6001/23: každé liché úterý 14:00–15:50 učebna 34, A. Bendová, L. Jakalová
SZ6001/24: každé liché úterý 12:00–13:50 učebna 34, T. Kohoutek, J. Navrátilová
SZ6001/25: každé liché úterý 16:00–17:50 učebna 32, L. Jakalová, M. Jurčík
SZ6001/27: každou lichou středu 9:00–10:50 učebna 57, K. Jonášová, L. Škarková
SZ6001/28: každou lichou středu 11:00–12:50 učebna 64, K. Dundálková, K. Jonášová
SZ6001/29: každou lichou středu 14:00–15:50 učebna 38, J. Jeklová, G. Šimková
SZ6001/30: každou lichou středu 16:00–17:50 učebna 34, R. Pospíšil, T. Škubalová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6601 Introduction to Education and Psychology (Seminar) )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 790 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 538/790, pouze zareg.: 1/790, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/790
Mateřské obory/plány
předmět má 62 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má studentům:
 • sloužit k orientaci při vstupu především do praktické problematiky učitelské a asistentské profese.

 • V návaznosti na přednášky z Úvodu do pedagogiky a psychologie je cílem:
 • prohloubit některá z témat, které jsou relevantní pro učitele a asistenty pedagoga.

 • Na úrovni konkrétních úkolů by měl předmět podporovat komplexnější chápání problémů jak z hlediska psychologie, tak i pedagogiky. Na seminářích bude probíhat řízená diskuse na základě zadaného textu (po domácí přípravě). V rámci přípravy na semináře budou využívány některé jednoduché diagnostické nástroje, které si studenti vyzkoušejí sami na sobě. Výsledky těchto metod mohou studenti využít jako součást studentského portfolia.

  Výstupy z učení
 • Student se učí reflektovat sám sebe, své působení ve výchovně-vzdělávacím procesu, potřeby žáků a výchovně-vzdělávací proces.
 • Student rozumí pojmu sebereflexe a významu sebereflexe v profesi učitele a asistenta pedagoga.
 • Dokáže vyhledat pedagogické a psychologické publikace a porozumět jim.
 • Student dokáže vytvořit krátký odborný text, umí citovat dle citační normy APA.
 • Dokáže vymezit pedagogiku a psychologii a kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či učitele.
 • Osnova
  • 1.-2. Seznámení, očekávání a potřeby studentů, motivační video, diskuse k videu.
  • 3.-4. Proces výchovy a vzdělávání: charakteristiky, významy, vlastní zkušenosti. Temperament a výchova – formulace doporučení pro učitele na základě výsledků z testu temperamentu a na základě vlastních zkušeností.
  • 5.-6. Využitelnost poznatků pedagogiky a psychologie v učitelské a asistentské profesi – příklady. Aktuální témata pedagogických profesí (např. standard učitele aneb kdo je dobrý učitel?).
  • 7.-8. Učitel – jeho profese, identita a vývoj. Konfrontace s výzkumným sdělením. Sebereflexe učitele (studenta učitelství) – reflexe výchovně-vzdělávacího procesu a vlastní role v něm.
  • 9.-10. Tvorba profesního portfolia studenta učitelství (asistenta pedagoga, učitele).
  • 11.-12. Pedagogika jako věda - interaktivní práce s výzkumným textem. Psychologie jako věda - srovnání populárního článku s odborným. Znaky odborného textu.
  Literatura
   povinná literatura
  • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualizované a doplně. Praha: Portál. 481 stran. ISBN 9788073675035. 2009. info
  • VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. ISBN 978-80-247-1734-0. 2007. info
  • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia. 472 s. ISBN 9788020014993. 2004. info
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. 356 stran. ISBN 9788024608419. 2004. info
   doporučená literatura
  • Úvod do pedagogiky
  • ZIMBARDO, Philip G. Moc a zlo : sociálně psychologický pohled na svět. Edited by Jiří Fiala - Martina Klicperová-Baker. Praha: Moraviapress. 199 s. ISBN 8086181804. 2005. info
  • ATKINSON, Rita L. Hilgard's introduction to psychology. Edited by Carolyn D. Smith. 13th ed. Fort Worth: Harcourt College. xxiii, 768. ISBN 015508044X. 2000. info
  • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru. Vyd. 1. Praha: Portál. 269 s. ISBN 8071783994. 2000. info
  • JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido. 108 s. ISBN 80-85931-39-7. 1997. info
  Výukové metody
 • diskuse
 • skupinová práce
 • domácí práce
 • Metody hodnocení
  Zápočet:
 • min. 70% aktivní účast na realizovaných seminářích
 • prezentace vybraného tématu
 • vypracování portfoliového úkolu (témata: 1. Jak si představuji dobrého učitele; 2. Kritické zhodnocení odborného a populární textu)
 • Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SZ6001