FC3009 Fyzikální chemie

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
3/0/0. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Fyzikální chemie společně s chemií obecnou představují základy chemického myšlení, kterému je třeba se naučit pro zvládnutí dalších chemických disciplín. S aplikací přírodních zákonů a s fyzikálně chemickými jevy vůbec se student setkává v analytické, anorganické i organické chemii, biochemii a v chemické technologii.

Hlavním cílem kursu je:
- zvládnout základy fyzikální chemie,
- pochopit aplikace fyzikální chemie na analytickou, anorganickou i organickou chemii, biochemii a chemickou technologii
- snížit nároky na zatížení paměti fakty, která si může odvodit.

Schopnost vysvětlovat chemické jevy patří k základním předpokladům úspěšného působení učitele na školách všech stupňů.

Přednáška předpokládá zvládnutí látky z předmětu Obecná chemie, kterou prohlubuje a rozšiřuje.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen:
- zvládnout základy fyzikální chemie,
- pochopit aplikace fyzikální chemie na analytickou, anorganickou i organickou chemii, biochemii a chemickou technologii
- snížit nároky na zatížení paměti fakty, která si může odvodit.

Schopnost vysvětlovat chemické jevy patří k základním předpokladům úspěšného působení učitele na školách všech stupňů.
Osnova
 • Skupenské stavy látek.
 • Termodynamika
 • Fázové rovnováhy
 • Chemické rovnováhy
 • Reakční kinetika
 • Elektrochemie
 • Koloidní chemie
 • Optické fyzikálně chemické a analytické metody
Literatura
  povinná literatura
 • KLOUDA, Pavel. Fyzikální chemie. Ostrava: Pavel Klouda, 1997, 179 s. ISBN 80-902155-2-1. info
  doporučená literatura
 • KABÁTKOVÁ Šárka: Diplomová práce : Tvorba studijního materiálu pro předmět fyzikální chemie se zaměřením na disperzní soustavy a optické metody (Diploma Thesis: Study Material for Physical Chemistry Focused on Dispersive Systems and Optical Methods)
 • BARTOŠ Radek: Diplomová práce : Studijní materiál pro výuku fyzikální chemie (chemická kinetika, elektrochemie) / Diploma Thesis: Study Material for Physical Chemistry Education (Chemical Kinetics, Electrochemistry)
 • FISCHER, O. a kol.: Fyzikální chemie. SPN, Praha 1984.
 • VALENTOVÁ Libuše: Dipl. pr. : Tvorba stud. mat. pro předmět fyzikální ch. se zaměřením na termodynamiku, fázové rovnováhy a chem. rovnováhy / Study Material for Physical Chemistry Focused on Thermodynamics, Phase Equilibria and Chemical Equilibria
Výukové metody
Typ výuky:
Přednáška
teoretická příprava
Metody hodnocení
Uzavření výuky:
zkouška. Písemná a ústní část.
Písemná část - prezenční studium: 60 min test, 5 výpočetních příkladů, 2 úkoly na jednotky fyzikálně-chemických veličin, 1 úkol na teorii. Podmínkou připuštění k ústní části zkoušky je správné řešení alespoň 4 úkolů.
Písemná část - DAPCH: vyřešení příkladů dle zadání v IS MU, odevzdání protokolů s jejich řešením vyučujícímu.
Ústní část všichni studenti: losují se 4 otázky, student je hodnocen za 3 lepší odpovědi.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.