TI1024 Aplikace výpočetní techniky na ZŠ

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. vysvětlovat látky z oblastí algoritmizace, programování a informatického myšlení pro potřeby základních škol; 2. využívat pokročilé funkce aplikací vhodných k výuce programování na základních školách; 3. připravovat výukové opory a přípravy učitele pro využití ve vzdělávání; 4. znát a vysvětlit do hloubky látku algoritmizace a programování;
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. vysvětlovat látky z oblastí algoritmizace, programování a informatického myšlení pro potřeby základních škol; 2. využívat pokročilé funkce aplikací vhodných k výuce programování na základních školách; 3. připravovat výukové opory a přípravy učitele pro využití ve vzdělávání; 4. znát a vysvětlit do hloubky látku algoritmizace a programování;
Osnova
  • 1. a 2. týden: Didaktika informatiky, algoritmizace a programování v prostředí základních škol. 3. a 4. týden: Témata a obsah výuky ICT v RVP na ZŠ. 5. a 6. týden: Bloková programovací prostředí pro výuky na školách. 7. a 8. týden: Pokročilejší techniky v blokových programovacích jazycích. 9. a 10. týden: Příprava učitele na výuku programování. 11. a 12. týden: Projekty, diskuze
Literatura
  • https://imysleni.cz/ucebnice
  • VANÍČEK, Jiří. Metodická příručka : informatika pro základní školy a víceletá gymnázia. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 48 s. ISBN 8025112217. info
  • VANÍČEK, Jiří. Metodická příručka : informatika pro základní školy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005. 39 s. ISBN 8025106314. info
Výukové metody
cvičení, přednášky, výstupy, diskuze
Metody hodnocení
Vypracování zadaných projektů a úkolů (3 programovací prostředí), prezentace znalostí kolokviem
Informace učitele
https://moodlinka.ics.muni.cz/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.